Przejdź do treści Przejdź do stopki
Wydarzenia w AGH

Wydarzenia w AGH

W dniach 10–11 października 2023 r. w Łodzi odbędzie się VII seminarium z cyklu „Otwieranie Nauki: praktyka i perspektywy”. Tematem przewodnim wydarzenia będzie „Wartość Open Science”.

Seminarium współorganizują z firmą Elsevier trzy łódzkie biblioteki akademickie: Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Biblioteka Politechniki Łódzkiej oraz Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. Zapewni to uczestnikom nie tylko różnorodność przestrzeni, ale przede wszystkim wielość perspektyw.

Program wydarzenia dostarczy praktycznych wskazówek i materiałów edukacyjnych dla środowiska naukowego i wszystkich zainteresowanych Otwartą Nauką w wielu jej wymiarach, a także pozwoli spojrzeć na istotne kwestie związane z publikowaniem, zarządzaniem danymi badawczymi i współpracą ze środowiskami pozanaukowymi z punktu widzenia uczelni o profilu ogólnym, technicznym i medycznym.

Zaplanowano cztery główne bloki tematyczne:

  • Polityka publikacyjna uczelni: dobre praktyki i rekomendacje, ewaluacja a Otwarta Nauka, znaczenie Otwartej Nauki w ocenie pracowników naukowych, kryteria ilościowe i jakościowe w strategiach publikacyjnych uczelni, polityki publikacyjne a polityki otwartości;
  • Open Access i modele publikacyjne: modele otwartego dostępu, programy publikowania otwartego, koszty publikowania, etyka i tzw. drapieżne praktyki publikacyjne;
  • Otwarte dane naukowe: zarządzanie danymi badawczymi, rola bibliotek i data stewardów w zarządzaniu danymi, wpływ otwartych danych rozwój nauki, modele publikowania danych (repozytoria, data journals);
  • Wartość Open Science: wpływ społeczny nauki i jego mierzalność, Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), relacje nauki i biznesu, wartość Otwartej Nauki dla każdego.

Obradom i dyskusjom będą towarzyszyły warsztaty prowadzone przez liderów i praktyków Open Science.

Szczegółowe informcje, harmonogram, rejestracja

Stopka