Przejdź do treści Przejdź do stopki
Wydarzenia w AGH

Wydarzenia w AGH

„Materiały inspirowane naturą” to temat przewodni tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Dnia Inżynierii Materiałowej (ODIM '24). Wydarzenie popularyzujące inżynierię materiałową wśród młodzieży odbędzie się 22 marca 2024 r., a bierze w nim udział ponad 20 instytutów badawczych i uczelni z całej Polski, w tym AGH.

W programie ODIM ’24 znajdują się atrakcyjne i pobudzające wyobraźnię pokazy oraz doświadczenia naukowe. Przeprowadzona zostanie również największa w Polsce lekcja inżynierii materiałowej.

W AGH wydarzenie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza jest skierowana do uczniów klas maturalnych i odbędzie się w budynku U-2 w godzinach 9.45–14.00 (8.30-9.45 – możliwość zwiedzania stoisk pokazowych w holu U-2). W jej ramach zaplanowano:

  • wykład, podczas którego przedstawione będzie zastosowanie inżynierii materiałowej w wytwarzaniu materiałów inspirowanych naturą, a każdy uczestnik zweryfikuje swoją wiedzę oraz wykona praktyczne zadanie wymagające użycia suwmiarki; to właśnie w tym czasie odbędzie się największa lekcja inżynierii materiałowej z próbą pobicia zeszłorocznego rekordu Polski;
  • pokazy i doświadczenia naukowe, podczas których uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z tym, co w zakresie badań, budowy i zastosowania nowoczesnych materiałów oferuje AGH.

Na pierwszą część ODIM ’24 w AGH obowiązują zapisy, których dokonać może wyłącznie nauczyciel danej klasy. Formularz zapisu jest aktywny od 27 lutego (od godz. 10.00) do 5 marca. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń. Link do zapisów

Druga część ODIM ma formę otwartą, a do udziału w niej zapraszamy wszystkich zainteresowanych: dzieci, młodzież i dorosłych. W godzinach od 16.00 do 19.30 będzie można zajrzeć do laboratoriów AGH i zobaczyć pokazy przybliżające tematykę otaczających nas materiałów. Do wyboru są dwie opcje: zespołowa gra terenowa „Tajemnice inżyniera Foxa” (obowiązują zapisy; regulamin gry dostępny jest tutaj) oraz indywidualny „Spacer inżyniera” (zainteresowane osoby mogą zgłaszać się w wybrane miejsce zbiórki zlokalizowane w budynkach: A-2, sala nr 3 lub A-2, I piętro, korytarz główny lub B-8, sala -1.24 lub D-8, sala 002).

W organizację Ogólnopolskiego Dnia Inżynierii Materiałowej w skali uczelni zaangażowane są wydziały: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Metali Nieżelaznych oraz Odlewnictwa.

Stopka