Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – aktualności

Ponowny autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych

Ponowny autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych

Centrum Spraw Pracowniczych informuje o zasadach ponownego autozapisu do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

 1. W Pracowniczych Planach Kapitałowych obowiązuje zasada autozapisu. W przypadku AGH pierwszy autozapis był 9 kwietnia 2021 r. Pierwszy ponowny autozapis do PPK będzie w 2023 r., a kolejne – w roku 2027, 2031 itd., co cztery lata.
   
 2. Zasada autozapisu dotyczy osób zatrudnionych (pracowników, zleceniobiorców) w wieku 18–55 lat, które przed 1 marca 2023 r. złożyły (złożą) deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Nie ma przy tym znaczenia, czy deklarację złożyły przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK, czy też zrezygnowały w trakcie oszczędzania w programie.
   
 3. Pracodawca (zleceniodawca) nie musi uzyskać zgody tych osób, aby ich zapisać do PPK. Jeżeli zatrudniony w wieku 18–55 lat nie złoży nowej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, pracodawca sam „zapisuje” go do programu.
   
 4. Autozapis nie dotyczy osób, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55. rok życia. Pracodawca będzie mógł je „zapisać” do PPK albo wznowić za te osoby naliczanie wpłat wyłącznie na ich wniosek.
   
 5. Osoby, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 70 lat, nie będą mogły zostać uczestnikami programu.
   
 6. Zgodnie z przepisami prawa (ustawa o PPK), wszystkie dotychczasowe deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK utracą moc z dniem 28 lutego 2023 r.
   
 7. Zatrudniony niezainteresowany oszczędzaniem w PPK może złożyć nową deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, ale dopiero po 28 lutego 2023 r. Deklaracje będą przyjmowane dopiero od 1 marca br. Wcześniej złożone utracą moc 28 lutego br. Data na deklaracji (w pozycji „data i podpis uczestnika PPK”) nie może być wcześniejsza niż 1 marca 2023 r.
   
 8. Te deklaracje rezygnacji złożone we właściwym terminie (po 28 lutego 2023 r.), ale opatrzone (przy podpisie uczestnika PPK) datą wcześniejszą niż 1 marca 2023 r., nie będą przyjmowane, nie będą bowiem posiadały mocy sprawczej. Tak wynika z ustawy o PPK.
   
 9. Osoby zatrudnione będące aktualnie uczestnikami PPK, bez względu na wiek, które nadal chcą pozostać w programie, nie muszą podejmować żadnych kroków, w tym także nie muszą składać jakichkolwiek deklaracji czy wniosków. Nadal pozostają uczestnikami PPK.

Dodatkowe informacje o autozapisie dostępne są na stronie rządowego portalu mojeppk.pl (PPK w praktyce: Autozapis).

Pracownicy (niezależnie czy mają dodatkowo zawarte z AGH umowy cywilnoprawne) mogą od 1 marca 2023 r składać deklaracje, wyłącznie w formie pisemnej (opatrzone datą i własnoręcznym podpisem) w Centrum Spraw Pracowniczych (bud. C-2, pokój 6, w godz. 7.00–15.00 lub pokój 24, w godz. 8.00–15.00).

Osoby (niebędące pracownikami AGH), które mają zawarte z AGH umowy cywilnoprawne, deklaracje składają w Kwesturze – sekcja Wypłat Różnych (bud. C-1, pokój 21, w godz. 9.00–13.00).

Więcej o PPK na stronie agh.edu.pl/pracownicy/pracownicze-plany-kapitalowe. Tam też zamieszczono pełny zestaw wzorów obowiązujących deklaracji, wniosków i oświadczeń.

***

Źródło: komunikat kadrowy CSP-dk nr 5/2023

W załączeniu:

 1. deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (plik pdf)
 2. deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK – wersja angielska (plik pdf)
 3. wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia (plik pdf)
 4. wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia –  wersja angielska (plik pdf)

Stopka