05.12.2017

Ponad 38 mln z NCBR na projekty podnoszące poziom kształcenia


AGH otrzyma ponad 38 mln zł na realizację projektów mających podnieść poziom prowadzonego nauczania. Dofinansowanie w ścieżce III konkursu Zintegrowane Programy Uczelni, jaki przeprowadziło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, przyznane zostało 10 największym polskim szkołom wyższym.

W ścieżce III konkursu mogły brać udział największe uczelnie kształcące co najmniej 20 tys. studentów, i w których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie A lub A+.

Akademia Górniczo-Hutnicza otrzymała dofinansowanie w wysokości 38 001 895,98 zł. W ramach projektu zaplanowano działania w zakresie: 

  • dostosowania oferty kształcenia do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wprowadzenia nowych lub modyfikacji istniejących programów kształcenia;
  • programu rozwoju kompetencji i przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy;
  • programów stażowych;
  • poprawy efektywności kształcenia na studiach doktoranckich;
  • podniesienia kompetencji kadry dydaktycznej i administracyjnej;
  • pozyskania narzędzi wsparcia informatycznego i tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych.


Wniosek pod kierownictwem Prorektora ds. Nauki AGH prof. Andrzeja R. Pacha oraz Prorektora ds. Kształcenia AGH prof. Wojciecha Łużnego przygotował zespół z Centrum Obsługi Projektów w składzie: dr inż. Adam Lichota (kierownik), mgr Olimpia Dębowska, mgr Anna Ostachowska, Elżbieta Sura oraz mgr Mateusz Menszig. Za merytoryczną część odpowiadały wyznaczone na wydziałach i w jednostkach osoby.

W projekt, który realizowany będzie w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2022 r., zaangażowanych jest 13 wydziałów (WGiG, WIMiIP, WEAIiIB, WIET, WIMiR, WGGiOŚ, WGGiIŚ, WO, WWNiG, WZ, WEiP, WFiIS, WH) oraz pięć jednostek: Studium Języków Obcych, Centrum e-Learningu, Uczelniane Centrum Informatyki, Centrum Obsługi Projektów i Biuro Kanclerza.

Celem konkursu Zintegrowane Programy Uczelni jest podnoszenie kompetencji studentów, tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów stażowych i studiów doktoranckich, dostosowanie oraz realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, podnoszenie kompetencji dydaktycznych uczelnianych kadr, a także wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier).

Szczegółowe informacje