18.12.2018

Polska Akademia Nauk wręczyła Nagrody Naukowe


W gronie tegorocznych laureatów Nagród Naukowych Polskiej Akademii Nauk znalazło się dwóch naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej. Ponadto nasza studentka otrzymała „laur medyczny”.

Nagroda Naukowa im. Stanisława Staszica w dziedzinie nauk o Ziemi została przyznana prof. dr. hab. inż. Maciejowi Kotarbie z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Nagrodę przyznano za wyjaśnienie mechanizmów generowania, migracji i akumulacji składników węglowodorowych oraz niewęglowodorowych (siarkowodór, dwutlenek węgla, azot cząsteczkowy, gazy szlachetne) przy wykorzystaniu wyników analizy składu cząsteczkowego i izotopowego gazu ziemnego

Dr hab. Adam Bzdak z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej otrzymał Nagrodę Naukową im. Stefana Pieńkowskiego w dziedzinie fizyki za badanie struktury diagramu fazowego chromodynamiki kwantowej a w szczególności przejścia pomiędzy materią hadronową (z którą mamy codzienny kontakt) a plazmą kwarkowo-gluonową.

 „Laur medyczny” trafił do Kornelii Kliś, studentki III roku na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH oraz V roku na Wydziale Lekarskim UJ CM, za cykl dwóch publikacji pt. „Nowe technologie w neurochirurgii”.