04.08.2017

Młodzi naukowcy zrealizują w AGH granty badawcze NCN


Dwoje młodych naukowców – laureatów rozstrzygniętego przez Narodowe Centrum Nauki konkursu SONATINA 1 – zrealizuje w Akademii Górniczo-Hutniczej swoje projekty badawcze. Otrzymali na nie granty o łącznej wartości ponad 1,5 mln zł.

Mgr inż. Aleksandra Janina Benko będzie badać na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki wpływ parametrów fizykochemicznych i elektrycznych na właściwości biologiczne nanowłóknistych materiałów węglowych. Na realizację projektu otrzymała 887 297 zł.

Dr inż. Paweł Jakub Gładysz zdobył 642 269 zł i na Wydziale Energetyki i Paliw zajmie się doborem struktury elektrociepłowni spalającej biomasę z wychwytem CO2 zintegrowanej z instalacją geotermalną.

Młodzi naukowcy złożyli wnioski w grupie nauk ścisłych i technicznych, do której zgłoszono aż 48 projektów. 19 z nich wyróżniono grantami o łącznej wartości 11,8 mln zł.

SONATINA to konkurs, do którego przystąpić mogli badacze do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. W ramach grantu finansowane jest pełnoetatowe zatrudnienie laureata w polskiej jednostce naukowej, realizacja projektu badawczego oraz staż w zagranicznym ośrodku naukowym trwający od 3 do 6 miesięcy. W pierwszej edycji konkursu zgłoszono w sumie 123 wnioski, z czego finansowanie otrzymało 36. Łączny budżet nagrodzonych projektów wyniósł ponad 24 mln zł. Po zakończeniu realizacji grantu z SONATINY badacze mogą starać się o finansowanie projektu w konkursie SONATA dla bardziej doświadczonych doktorów, czy SONATA BIS, który umożliwia utworzenie całego zespołu badawczego.