04.12.2012

Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego dla prof. Ryszarda Tadeusiewicza

Kapituła Medalu im. Tadeusza Kotarbińskiego przyznała prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi medal w uznaniu wybitnych zasług w dziedzinie nauk organizacji i zarządzania.


Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego został ustanowiony w 1997 roku przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk dla wyróżnienia osób i instytucji, które swoją naukową bądź praktyczną działalnością wdrażają zasady naukowej organizacji i zarządzania w nauce, kulturze i życiu społecznym. Twórcą tych zasad jest wielki polski uczony, autor Traktatu o dobrej robocie, prof. Tadeusz Kotarbiński, prezes PAN w latach 1957-1962.

 

Serdecznie gratulujemy!