20.12.2016

Grant z programu TEAM-TECH dla profesora z AGH


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w rozstrzygniętym konkursie w programie TEAM-TECH przyznała grant prof. dr. hab. inż. Krzysztofowi Wojciechowskiemu z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Prof. Wojciechowski będzie realizował w AGH projekt o nazwie Nowy kierunek w opracowywaniu efektywnych materiałów do bezpośredniej konwersji ciepła na energię elektryczną.

Program TEAM-TECH umożliwia finansowanie projektów B+R związanych z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym o dużym znaczeniu dla gospodarki. Do konkursów w programach TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility, który oferuje środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej zgłoszono w sumie 32 wnioski, spośród których siedem otrzyma dofinansowanie o łącznej wysokości ponad 21 mln zł. Laureaci będą realizować badania we współpracy z 11 partnerami gospodarczymi.