13.07.2016

AGH w rankingu CWUR 2016


Akademia Górniczo-Hutnicza znalazła się w czołówce polskich uczelni w światowym rankingu CWUR – The Center for World University Rankings. Zestawienie objęło tysiąc najlepszych szkół wyższych z całego świata.

Ważnym miernikiem klasyfikacji CWUR są sukcesy absolwentów – jakie są ich losy zawodowe oraz ilu z nich zajmuje dyrektorskie stanowiska w firmach o globalnym zasięgu. Pozostałe kryteria rankingu to: indeks Hirscha uczelni, liczba międzynarodowych patentów, jakość kształcenia, osiągnięcia studentów i kadry dydaktycznej, publikacje w cenionych pismach naukowych, cytowalność.

W tym roku AGH zajęła drugą pozycję wśród polskich uczelni technicznych oraz czwartą wśród wszystkich dziewięciu sklasyfikowanych polskich uczelni. W zestawieniu ogólnym Akademia uzyskała 44,40 pkt i zajęła 819 miejsce.

Najlepsze w rankingu okazały się uczelnie ze Stanów Zjednoczonych: Harvard University, Stanford University oraz Massachusetts Institute of Technology. Na czwartym i piątym miejscu znalazły się uczelnie brytyjskie: University of Cambridge i University of Oxford.

Wyniki rankingu CWUR 2016