27.11.2012

AGH laureatem konkursu Orły Polskiego Budownictwa 2012

Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Orły Polskiego Budownictwa 2012 w kategorii Inwestor.


Koordynator inwestycji Centrum Informatyki - mgr inż. Ryszard Niszczota (drugi od prawej) - odbiera nagrodę.

Konkurs Orły Polskiego Budownictwa to przedsięwzięcie niezwykle ważne w branży budowlanej. Organizatorzy - Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. - wraz z Kapitułą Konkursu, nagrodzili statuetką „Orzeł Budownictwa” podmioty, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne.

 

Podmioty z branży budowlanej rywalizowały ze sobą o tytuł „Orły Polskiego Budownictwa 2012” w 10 kategoriach:

 

1. Budownictwo Przemysłowe i Specjalistyczne

2. Generalny Wykonawca

3. Inwestor/Inwestycja

4. Producenci materiałów budowlanych

5.  Infrastruktura inżynieryjna, kolejowa i drogowa

6. Usługi deweloperskie

USŁUGI DLA BUDOWNICTWA

7. Modernizacja Obiektów

8. Elektrotechnika i elektroinstalatorstwo

9. Wyposażenie wnętrz

10. Zarządzanie Nieruchomościami