30.09.2020

Absolwenci AGH laureatami konkursów o Nagrodę Siemensa

Mgr inż. Fabian Bogusz i mgr inż. Krzysztof Woźny z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej zdobyli nagrody I stopnia w dwóch konkursach naukowych organizowanych przez firmę Siemens we współpracy z Politechniką Warszawską.


Mgr inż. Fabian Bogusz otrzymał pierwszą nagrodę w X Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki za pracę magisterską pt. Próbkowanie oszczędne w obrazowaniu dyfuzji metodą rezonansu magnetycznego na potrzeby oceny właściwości mikrostruktury mózgu, napisaną pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Pięciaka (WEAIiIB, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej).

Mgr inż. Krzysztof Woźny nagrodę I stopnia w IV Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektrotechniki otrzymał za pracę magisterską pt. Inteligentne narzędzia zarządzania rozproszonymi źródłami i magazynami energii elektrycznej, napisaną pod kierunkiem dr. inż. Andrzeja Firlita (WEAIiIB, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii).

Obaj laureaci zdobyli indywidualne nagrody pieniężne w wysokości 10 000 zł, natomiast ich macierzysta uczelnia zostanie nagrodzona wyposażeniem laboratorium.

 

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens, to jedna z najstarszych w Polsce nagród naukowych przyznawanych przez firmę komercyjną. Służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce oraz absolwentów studiów I i II stopnia.

W Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Naukowców i Zespołów Badawczych przyznawane są następujące nagrody:

  • Nagroda Badawcza Siemensa za szczególnie wartościowe wyniki badań naukowych, dające się zastosować w praktyce (indywidualna i zespołowa)
  • Nagroda Promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie lub habilitacyjne (indywidualna).

Ponadto organizowany jest Konkurs o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów studiów I i II stopnia, podzielony na:

  • konkurs w zakresie automatyki i robotyki, do którego mogą być zgłaszane prace dyplomowe studentów I i II stopnia instytucji akademickich,  tematyką nawiązujące do obszarów aktywności firmy Siemens i obejmujące budowę lub zastosowanie urządzeń sterujących, sensorycznych, wykonawczych i systemów wizualizacji automatyki i robotyki;
  • konkurs w zakresie elektrotechniki, do którego mogą być zgłaszane prace dyplomowe studentów I i II stopnia szkół wyższych, tematyką nawiązujące do obszarów: sieci i mikrosieci elektroenergetycznych, magazynowania energii, elektromobilności, przetwarzania i analizy danych w mikrosieciach oraz w obszarze efektywności energetycznej obiektów budowlanych, automatyki elektroenergetycznej oraz budynkowej i aktywności w Smart City firmy Siemens.

 

Pełna lista laureatów