Przejdź do treści Przejdź do stopki
Artykuły z kategorii Nauka

Doktorant z AGH nagrodzony w konkursie Student-Wynalazca

Na zdjęciu laureat z AGH na tle materiałów (ścianki, banery) z informacjami o konkursie. Zdjęcie wykonane podczas ogłoszenia laureatów.

fot. archiwum prywatne Piotra Pańtaka

Doktorant z AGH nagrodzony w konkursie Student-Wynalazca

Jednym z laureatów tegorocznej edycji konkursu Student-Wynalazca został mgr inż. Piotr Pańtak, który pod opieką dr hab. inż. Anety Zimy, prof. AGH oraz dr inż. Joanny Czechowskiej realizuje doktorat w Zespole Bioceramicznym na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Jury doceniło dwa rozwiązania dotyczące sposobu otrzymywania biomateriału kościozastępczego w postaci hybrydowych granul oraz sposobu otrzymywania hybrydowych granul na bazie hydroksyapatytu, nad którymi laureat pracuje wraz z zespołem.

Nagrodzone wynalazki przedstawiają metody otrzymywania potencjalnych materiałów implantacyjnych przyspieszających regenerację uszkodzonej tkanki kostnej i jednoczesnym działaniu antybakteryjnym. Opisywaliśmy je niedawno w jednym z artykułów popularnonaukowych publikowanych na naszej stronie internetowej.

W pracy badawczej mgr inż. Piotr Pańtak zajmuje się opracowywaniem, otrzymywaniem oraz charakterystyką właściwości hybrydowych materiałów kościozastępczych opartych na fosforanach wapnia oraz polimerach pochodzenia naturalnego – zarówno w formie cementów kostnych i granul, jak i rusztowań wytwarzanych z wykorzystaniem druku 3D.

To już XIV edycja konkursu Student-Wynalazca organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Inicjatywa jest skierowana do studentów/studentek, doktorantów/doktorantek i absolwentów/absolwentek, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami twórczyniami/współtwórczyniami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego. Celem konkursu jest przede wszystkim promocja potencjału twórczego młodych polskich naukowców oraz zachęcanie młodych badaczy i badaczek do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, poszukiwania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej lub działalności swoich pracodawców.

Wszystkie zwycięskie rozwiązania zostaną zaprezentowane pod koniec kwietnia br. na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Geneva Inventions 2024 – jednej z największych i najbardziej prestiżowych wystaw tego typu na świecie.

Stopka