Przejdź do treści Przejdź do stopki
Artykuły z kategorii Nauka

Jak podbijamy nanoświat – AGH NAUKA spotkania (nr 25)

Ludzka postać trzymająca na dłoni schemat wiązania substancji chemicznej

Jak podbijamy nanoświat – AGH NAUKA spotkania (nr 25)

Postęp nauki i techniki pozwala obecnie nie tylko badać własności elementarnych składników materii, ale również oddziaływać na nią na poziomie pojedynczych atomów. Podczas najbliższego spotkania dowiemy się, jakie odkrycia umożliwiły powstanie nanotechnologii – młodej dziedziny inżynierii, która pozwala na tworzeniu struktur o rozmiarach nanometrycznych i poznamy niesamowite perspektywy stojące przed tą technologią, m.in. w dziedzinie informatyki i medycyny. Posłuchamy również o narodzinach spektrometrii mas, techniki umożliwiającej precyzyjne określanie składu i struktury substancji chemicznych, i posłuchamy o jej zastosowaniach w naukach ścisłych i przyrodniczych. Odpowiemy też na pytanie, w którym miejscu ograniczenia wynikające z ogólnych praw przyrody stawiają granice dla poznania i sprawczości człowieka. Zapraszamy 18 kwietnia, o godz. 18.00, do bud. U-2 (sala audytoryjna, ul. Reymonta 7) oraz online na kanale YouTube AGH.

Program wydarzenia:

18.00-18.30 – Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski, „Krótka historia nanotechnologii: od 600 lat przed Chrystusem do teraz”
18.30-18.45 – pytania do wykładu
18.45-19.15 – Prof. dr hab. Piotr Suder, „Dlaczego biochemicy ważą cząsteczki? Parę słów o spektrometrii mas”
19.15-19.30 – pytania wykładu

Krótka historia nanotechnologii: od 600 lat przed Chrystusem do teraz

Prelegent rozpocznie od krótkiego opisu własności, które obiekty o rozmiarach mikro i nano czynią tak interesującymi i ekscytującymi, w szczególności z aplikacyjnego punktu widzenia. Skupi się na tych ich cechach, które są obserwowane już od 600 roku przed Chrystusem i uczyniły wytwory artystyczne tak pięknymi, a wytwory militarne tak skutecznymi. Następnie opowie o odkryciach czasów nowożytnych, w szczególności XX wieku – m.in. narzędziach takich jak mikroskopy elektronowe, pozwalających oglądać niezwykle małe obiekty. Skoncentruje się na drugiej połowie ubiegłego stulecia, zwanej „złotą erą nanotechnologii” – po krótkiej historii nanokropek, nieco szerzej opowie o tych aspektach nanotechnologii, które są ważne dla nas wszystkich, w szczególności użytkowników komputerów. Nie opuści też uwag o granicach tej technologii, wynikających z zasady nieoznaczoności Heisenberga. Zakończy opowieścią o odkryciach, które zdeterminują nasze życie w obecnym wieku, w szczególności w zakresie medycyny.

Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski

Profesor nauk fizycznych, specjalność: fizyka ciała stałego. Absolwent AGH, doktorat w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie. W latach 1999-2013 związany z Max-Planck-Institut fur Mikrostrukturphysik w Halle (Niemcy). Od 2013 roku dyrektor Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH. W 2019 roku kierował zespołem przygotowującym udział AGH w europejskim konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, który przyniósł AGH status „uczelni badawczej” i uznanie za trzecią najlepszą uczelnię w Polsce. Autor lub współautor ponad 170 publikacji w czasopismach z listy JCR oraz kilkuset prezentacji konferencyjnych, głównie w zakresie własności układów o obniżonej symetrii.

Dlaczego biochemicy ważą cząsteczki? Parę słów o spektrometrii mas

Prezentacja poświęcona będzie analizie mas cząsteczkowych w naukach ścisłych i przyrodniczych. Prześledzimy techniki „ważenia” molekuł od czasów najdawniejszych, gdzie koncentrowano się na masach różnych substancji, po najnowsze zdobycze nauki i technologii umożliwiające ekstremalnie dokładne oznaczanie mas cząsteczkowych związków chemicznych. Poznamy możliwości i ograniczenia badań mas cząsteczkowych substancji przy pomocy spektrometrii mas – omówione zostaną wybrane zastosowania wynikające z hipotez testowanych eksperymentalnie tą techniką, jak również alternatywne sposoby uzyskiwania wyników funkcjonujące na styku różnych strategii i technik analitycznych. Zobaczy również, że spektrometria mas – choć budzi czasem niepokój wśród młodych adeptów nauki – wcale nie jest nazbyt skomplikowaną i problemową techniką badawczą.

Prof. dr hab. Piotr Suder

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 roku związany z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Autor 80 artykułów publikowanych wyłącznie w czasopismach z listy filadelfijskiej. Redaktor i współautor 12 podręczników i innych opracowań w języku polskim i angielskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniach zmienności i funkcji białek w układach biologicznych z wykorzystaniem HR-MS, nanoLC-MS/MS, PAGE, WB, hodowli komórek i innych technik stosowanych w laboratorium biochemicznym.

Stopka