Przejdź do treści Przejdź do stopki
Konkursy w AGH

Konkursy

AGH ogłasza XXXVII Konkurs o Nagrodę im. Profesora Władysława Taklińskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki. Wnioski należy składać w Sekretariacie Prorektora ds. Ogólnych AGH do 30 kwietnia 2024 r.

W konkursie mogą wziąć udział nauczycielki/nauczyciele akademiccy lub zespoły nauczycielek/nauczycieli akademickich AGH. Kandydatów/kandydatki do konkursu zgłaszają kolegia wydziałowe oraz ich odpowiedniki w jednostkach pozawydziałowych, na wniosek pracowników/pracownic lub przedstawicieli/przedstawicielek studentów/studentek.

Celem konkursu jest uhonorowanie wybitnych osiągnięć dydaktycznych, takich jak m.in.:

  • tworzenie innowacyjnych metod w dydaktyce i nowych unikatowych kierunków kształcenia,
  • przygotowanie kompleksowej bazy dydaktycznej (wykładów, tematyki ćwiczeń, materiałów dydaktycznych itd.) dla nowych przedmiotów nauczania,
  • opracowanie wyróżniających się podręczników, skryptów lub innych materiałów dydaktycznych,
  • wyróżniającą się działalność w tworzeniu nowoczesnych laboratoriów i pracowni problemowych dla celów dydaktyki,
  • wyróżniającą się długofalową współpracę z kołami naukowymi i uznanie społeczności studenckiej.

Zgłaszane do konkursu osiągnięcia powinny stanowić znaczny dorobek dydaktyczny i istotnie wykraczać ponad poziom kryteriów nagrody dydaktycznej Rektora AGH, jako szczególnie wybitne osiągnięcia w pojedynczym roku akademickim lub jako osiągnięcia wieloletnie.

Szczegółowy regulamin konkursu zawiera Zarządzenie nr 80/2021 Rektora AGH z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania „Nagród Imienia” w AGH.

Stopka