Przejdź do treści Przejdź do stopki
Konkursy w AGH

Konkursy

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs PRELUDIUM 23 na projekty badawcze realizowane przez osoby bez stopnia doktora. Można starać się o granty na realizację projektów z zakresu badań podstawowych, we wszystkich dziedzinach nauki. Wnioski przyjmowane są do 17 czerwca br., do godz. 16.00. Termin rejestracji w systemie eCOP upływa 10 czerwca br.

Konkurs jest skierowany do naukowców/naukowczyń bez stopnia doktora. Badaczki i badacze mogą w nim otrzymać grant na realizację w polskich jednostkach projektów trwających 12, 24 lub 36 miesięcy w wysokości odpowiednio 70 tys. zł, 140 tys. zł lub 210 tys. zł. Temat projektu może być związany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej, ale nie jest to konieczne.

Zespół realizujący projekt PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym z kierownika projektu i opiekuna naukowego. Budżet grantu może obejmować środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego (z wyłączeniem opiekuna), zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektu pod warunkiem, że będą zgodne z katalogiem kosztów w projektach NCN.

Do podziału między młodych naukowców/naukowczynie wnioskujące o granty na realizację badań w polskich jednostkach jest 40 milionów złotych.

Kontakt w Centrum Obsługi Projektów AGH: Barbara Syposz-Łuczak (tel. 32-59), Anna Ostafin (tel. 20-11), Olga Warzecha (tel. 43-32), Barbara Wyżga (tel. 32-58)

Szczegółowe informacje

Stopka