Przejdź do treści Przejdź do stopki
Konkursy w AGH

Konkursy

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs OPUS 27 na projekty badawcze realizowane przez naukowców i naukowczynie na każdym etapie kariery. Można starać się o granty na realizację projektów z zakresu badań podstawowych, we wszystkich dziedzinach nauki. Wnioski przyjmowane są do 17 czerwca br., do godz. 16.00. Termin rejestracji w systemie eCOP upływa 10 czerwca br.

OPUS ma najszerszą formułę ze wszystkich konkursów NCN. Jest otwarty dla osób na każdym etapie kariery, również dla tych, którzy jeszcze nie mają stopnia doktora. Warunkiem wstępnym udziału w konkursie jest posiadanie w dorobku co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy naukowej, a w przypadku działalności naukowej w obszarze twórczości i sztuki alternatywnie przynajmniej jednego dokonania artystycznego bądź artystyczno-naukowego.

W konkursie można ubiegać się o finansowanie projektów bez udziału partnerów zagranicznych, projektów realizowanych we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych lub takich, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Wiosenna edycja OPUS nie uwzględnia ścieżki LAP (lead agency procedure).

Projekty mogą być rozplanowane na 12, 24, 36 lub 48 miesięcy, a w ich realizację mogą być zaangażowani badacze/badaczki na stanowiskach typu post-doc oraz senior researcher, jak również studenci/studentki oraz doktoranci/doktorantki. W kosztorysie projektu można przewidzieć także środki na zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje lub gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych. Budżet pojedynczego projektu OPUS nie jest limitowany odgórnie, ale kosztorys musi być zgodny z regulacjami konkursu, a wszystkie zaplanowane wydatki muszą być zasadne i niezbędne do zrealizowania założeń projektu.

Do podziału między naukowców/naukowczynie wnioskujące o granty na realizację badań w polskich jednostkach jest 450 milionów złotych.

Kontakt w Centrum Obsługi Projektów AGH: Barbara Syposz-Łuczak (tel. 32-59), Anna Ostafin (tel. 20-11), Olga Warzecha (tel. 43-32), Barbara Wyżga (tel. 32-58)

Szczegółowe informacje o konkursie

Stopka