Przejdź do treści Przejdź do stopki
Konkursy w AGH

Konkursy

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich – Preludium Bis 4 NAWA. W tej edycji programu na ich finansowanie przeznaczono 4 000 000 zł. Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły do 10 grudnia 2027 r.

To już kolejna edycja programu, którego celem jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 4 Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów NCN PRELUDIUM BIS 4.

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od trzech do sześciu miesięcy. Finansowanie obejmuje stypendium, ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania oraz ryczałt na koszty podróży. W przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, kwota stypendium może być podwyższona.

Wniosek o finansowanie stażu zagranicznego może złożyć doktorant realizujący projekt badawczy, który otrzymał finansowanie w konkursie NCN PRELUDIUM BIS 4.

Szczegółowe informacje

Stopka