Przejdź do treści Przejdź do stopki
Konkursy w AGH

Konkursy

Narodowe Centrum nauki ogłosiło konkurs MINIATURA 8, w którym naukowczynie i naukowcy z doktoratem mogą otrzymać granty na realizację pojedynczych działań naukowych. Budżet tegorocznej edycji konkursu to 20 milionów złotych. Wnioski przyjmowane są do 31 lipca 2024 r. do godz. 16.00. Data rejestracji w systemie eCOP upływa 24 lipca br.

W konkursie można składać wnioski o realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było wcześniej i nie jest obecnie finansowane z NCN ani z żadnych innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego. Ważną zmianą w tej edycji konkursu jest dopuszczenie możliwości realizacji działania w więcej niż jednej z wymienionych form, pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji działania i osiągnięcia założonych celów. Pojedyncze działanie można rozplanować na czas do 12 miesięcy, a jego budżet musi zmieścić się w przedziale od 5 tys. do 50 tys. zł.

Konkurs jest przeznaczony dla naukowczyń i naukowców, którzy chcą prowadzić badania podstawowe i dzięki realizacji pojedynczego działania przygotować założenia projektu badawczego, o finansowanie którego będą wnioskować w przyszłości w konkursach NCN lub w innych konkursach krajowych czy międzynarodowych.

W konkursie mogą uczestniczyć badaczki i badacze, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. Okres kwalifikacji do konkursu przedłużają urlopy związane z opieką nad dziećmi, urodzenie dzieci lub okresy zasiłkowe związane z niezdolnością do pracy. Wśród warunków udziału jest również posiadanie w dorobku co najmniej jednej opublikowanej pracy lub co najmniej jednego dokonania artystyczno-naukowego. Osoba realizująca działanie musi być zatrudniona w jednostce w dniu złożenia wniosku, na podstawie umowy o pracę. Nie może mieć na swoim koncie żadnych grantów NCN, w których występowała w roli kierownika lub stypendysty/stażysty w konkursach ETIUDA, FUGA i UWERTURA. Laureatem konkursu MINIATURA można zostać tylko raz.

Wnioski konkursowe będą przekazywane do oceny na bieżąco, a wyniki będą ogłaszane w przedziałach miesięcznych.

Oceny merytorycznej wniosków dokonują członkowie zespołu ekspertów powołanego przez Radę NCN w konkursie MINIATURA 8. Ocena jest jednoetapowa, dla każdego wniosku eksperci sporządzają niezależnie trzy oceny na podstawie ustalonych kryteriów. Ostateczna decyzja dla pojedynczego wniosku zostanie wydana w ciągu pięciu miesięcy od jego złożenia.

Kontakt w Centrum Obsługi Projektów AGH: Barbara Syposz-Łuczak (tel. 32 59), Anna Ostafin (tel. 20 11), Barbara Wyżga (tel. 32 58), Aneta Futiakiewicz (tel. 53 17), Olga Warzecha (tel. 43 32)

Ogłoszenie o konkursie

Stopka