Przejdź do treści Przejdź do stopki
Konkursy w AGH

Konkursy

M-ERA.NET 3 Call 2024 – finansowanie badań z zakresu technologii materiałowych
  • 14.05.2024

Międzynarodowa sieć M-ERA.NET 3 ogłosiła konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. Budżet dla polskich zespołów składających wnioski do Narodowego Centrum Nauki to 1,5 mln euro. Wnioski wstępne można składać do 14 maja 2024 r.

Misją programu M-ERA.NET 3 jest wspieranie Europejskiego Zielonego Ładu, dążenie do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, zwiększanie korzyści społeczno-ekologicznych w kontekście odpowiedzialnych badań i innowacji, wspieranie łańcucha innowacji oraz wzmacnianie interdyscyplinarności.

Konkurs obejmuje następujące tematy:

  • Sustainable advanced materials for energy,
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces,
  • High performance composites,
  • Functional materials,
  • Materials addressing environmental challenges
  • Next generation materials for advance electronics.

Wnioski w konkursie mogą składać międzynarodowe konsorcja złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Izrael, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Węgry, Włochy.

Kierownik polskiego zespołu musi mieć co najmniej stopień naukowy doktora. Projekty można planować na 24 lub 36 miesięcy. Budżet pojedynczego projektu może obejmować środki na wynagrodzenia i stypendia dla członków zespołu, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektu. W projektach składanych do NCN nie jest wymagane zaplanowanie udziału partnera przemysłowego.

Całkowity budżet konkursu M-ERA.NET Call 2024 to ponad 35 milionów euro. Naukowczynie i naukowcy pracujący w polskich jednostkach mogą wnioskować o finansowanie do dwóch polskich agencji: Narodowego Centrum Nauki w przypadku badań podstawowych oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w przypadku badań aplikacyjnych. Agencje zapewniają środki w wysokości odpowiednio 1,5 mln oraz 2 mln euro.

Procedura oceny wniosków międzynarodowych jest dwuetapowa. Wnioski wstępne (pre-proposals) muszą być przygotowane wspólnie przez członków konsorcjum i złożone za pośrednictwem międzynarodowego systemu M-ERA.NET Submission System do 14 maja br. Wnioski pełne (full proposals) będzie można składać do 20 listopada br. Wyniki konkursu będą znane w lutym 2025 r.

Szczegółowe informacje o konkursie

M-ERA.NET jest siecią 49 organizacji z 35 krajów finansującą badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej. Konsorcjum ogłasza wspierane przez Komisję Europejską konkursy na projekty realizowane przez międzynarodowe zespoły badawcze. Polske reprezentują w sieci Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Stopka