Przejdź do treści Przejdź do stopki
Konkursy w AGH

Konkursy

Trwa nabór zgłoszeń do 24. edycji programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO dla Kobiet i Nauki. Jego celem jest promowanie kobiet w nauce i wspieranie ich badań. Wnioski można składać do 5 maja br.

Projekt adresowany jest do naukowczyń prowadzących przełomowe badania w zakresie szeroko rozumianych nauk o życiu (nauki przyrodnicze, medyczne i nauki o zdrowiu, rolnicze, ścisłe czy inżynieryjno-techniczne m.in.: medycyna, biologia, fizyka, chemia i biotechnologia). O stypendium mogą ubiegać się badaczki na każdym etapie kariery naukowej, które w roku wypłacania nagrody (2025) nie osiągną: 26 roku życia (w przypadku magistrantek), 32 roku życia (w przypadku doktorantek) oraz 40 roku życia (w przypadku habilitantek). Jeżeli w trakcie swojej pracy naukowej naukowczyni przebywała na urlopie macierzyńskim, przysługuje jej prawo wydłużenia wyznaczonej granicy wiekowej o dodatkowe dwa lata na każde dziecko.

W zależności etapu kariery można ubiegać się o stypendium w jednej z trzech kategorii: magistranckiej, doktoranckiej i habilitacyjnej. Stypendium możesz wykorzystać na dowolny cel. Do zdobycia:

  • stypendium habilitacyjne w wysokości 40 000 zł,
  • stypendium doktoranckie w wysokości 35 000 zł,
  • stypendium magistranckie w wysokości 25 000 zł.

Dodatkowo, każda ze stypendystek otrzyma nagrodę od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w postaci refundacji udziału w zagranicznej konferencji naukowej (na terenie Europy), do kwoty 15 000 zł.

Szczegółowe informacje

Program L’Oréal-UNESCO For Women in Science (dla Kobiet i Nauki) ma na celu promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji badań zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Powstał we Francji w 1998 r., dzięki nawiązaniu partnerstwa pomiędzy firmą L’Oréal a UNESCO.W Polsce program prowadzony jest od 2001 r. Organizatorem jest L’Oréal Polska wraz z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Polską Akademią Nauk oraz UN Global Compact Network Poland.

Stopka