Przejdź do treści Przejdź do stopki
Konkursy w AGH

Konkursy

Już po raz piętnasty Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłoni młodych naukowców, którzy stając na czele własnych zespołów, poprowadzą projekty badawczo-rozwojowe w programie LIDER. Na realizację poszczególnych pomysłów można uzyskać grant w wysokości do 1,8 mln zł. NCBR zmieniło termin przyjmowania wniosków. Po zmianie nabór będzie trwać od 18 marca do 30 czerwca 2024 r. (do godz. 16.00). Termin rejestracji w systemie eCOP upływa 23 czerwca br.

Do konkursu mogą przystąpić: doktoranci/doktorantki, osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym, nauczyciele/nauczycielki akademickie nieposiadające stopnia doktora, osoby, które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż siedem lat temu.

Konkurs jest skierowany do przedstawicieli różnorodnych dziedzin naukowych, brak w nim ograniczeń tematycznych.

Liderki i liderzy rozwiną swoje kompetencje w samodzielnym planowaniu prac badawczo-rozwojowych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Łączna pula pieniędzy, które NCBR przeznaczy na wsparcie projektów w XV konkursie LIDER, wynosi 80 mln zł. Projekty powinny obejmować badania o charakterze aplikacyjnym i prace rozwojowe.

Projekt musi być realizowany we współpracy z jednostką (np. uczelnią, instytutem Polskiej Akademii Nauk czy instytutem działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz), która zatrudni kierownika projektu na cały okres realizacji projektu oraz pozostałych członków zespołu badawczego na okres ich pracy przy realizacji projektu.

Program LIDER, uruchomiony w 2009 r., jest najdłużej nieprzerwanie trwającym programem w ofercie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego realizacja przyczynia się do rozwoju karier naukowych oraz kompetencji młodych naukowców.

Kontakt w Centrum Obsługi Projektów AGH: Barbara Syposz-Łuczak z Działu Obsługi Programów Krajowych

Szczegółowe informacje na temat konkursu

Stopka