Przejdź do treści Przejdź do stopki
Konkursy w AGH

Konkursy

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków na „Komponent krajowy” programu im. Mieczysława Bekkera. Termin naboru upływa 1 lipca 2024 r. (godz. 15.00). Data rejestracji w systemie e-COP upływa 24 czerwca 2024 r.

Celem Komponentu krajowego jest zapewnienie rozwoju kariery naukowej stypendystów Programu im. Mieczysława Bekkera (edycja 2020), realizujących co najmniej 18-miesięczne projekty i planujących po powrocie do kraju stworzenie nowego, samodzielnego zespołu badawczego. W ramach komponentu zapewnione będzie finansowania ich wynagrodzenia przez okres 6 miesięcy po powrocie do polskiej instytucji nauki szkolnictwa wyższego oraz przy zobowiązaniu tej instytucji do zatrudnienia naukowca na łączny okres min. 12 miesięcy.

Komponent krajowy pozwoli naukowcom na optymalne wykorzystanie stypendium w ramach programu im. Mieczysława Bekkera, a także pomoże stworzyć dla nich stabilne warunki zatrudnienia w Polsce. Efektem tego działania będzie tworzenie przez naukowców samodzielnych zespołów badawczych gotowych do realizacji kolejnych grantów badawczych.

Obsługę konkursu w AGH prowadzi Barbara Syposz-Łuczak (e-mail: bsluczak(at)agh.edu.pl; tel. 32 59) z Działu Obsługi Programów Krajowych w Centrum Obsługi Projektów.

Szczegółowe informacje

Stopka