05.11.2018

„Grant Rektorski” 2019 – konkurs dla studentów i kół naukowych


Prorektor ds. Studenckich ogłasza XI konkurs pod nazwą „Grant Rektorski" na finansowanie studenckich projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych zgłaszanych przez studenckie koła naukowe AGH.

Konkurs jest organizowany corocznie, a najlepsze projekty otrzymają znaczące dofinansowanie. Termin składania wniosków upływa 5 listopada 2018 r.