Przejdź do treści Przejdź do stopki
Doktoranci - aktualności

Wsparcie użytkowników European XFEL

Na zdjęciu nowoczesne laboratorium ze specjalistycznym sprzętem, w którym naukowiec (ubrany w fartuch oraz ochronne rękawice, czepek i okulary) przeprowadza doświadczenie.

fot. źródło: media.xfel.eu

Wsparcie użytkowników European XFEL

AGH zawarła z Instytutem Fizyki PAN w Warszawie umowę umożliwiającą uczelni partycypację w ministerialnym projekcie pn. „Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL – Nadzór II (2022–2026)”. Oznacza to, że badacze i badaczki z afiliacją AGH mogą uzyskać wsparcie finansowe oraz merytoryczne w zakresie badań prowadzonych z wykorzystaniem laserów rentgenowskich i metod komplementarnych.

Wsparcie dotyczy w szczególności:

  • dofinansowania uczestnictwa w pomiarach wstępnych z użyciem XFEL,
  • refundacji kosztów udziału w międzynarodowych konferencjach, warsztatach, szkołach lub spotkaniach bilateralnych dotyczących badań z użyciem XFEL lub technologii XFEL,
  • finansowania staży dla młodych pracowników/pracownic naukowych w instytucjach biorących udział w badaniach z użyciem XFEL,
  • pomocy w nawiązaniu lub poszerzeniu kontaktów naukowych z osobami zatrudnionymi w EuXFEL i/lub grupami badawczymi realizującymi podobne badania w Polsce i na świecie,
  • pomocy w przygotowaniu projektów badawczych w konkursach o czas pomiarowy, także poprzez wykonanie badań pilotażowych i komplementarnych.

Powyższe działania będą wspierane przez konsorcjum pn. „Sieć Centrów Doskonałości XFEL”, w skład którego – wraz z Instytutem Fizyki PAN w Warszawie – wchodzą: Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Możliwość refinansowania udziału w konferencjach związanych z badaniami z wykorzystaniem źródeł XFEL nie wymaga przedstawienia prezentacji. W najbliższym czasie odbędą się trzy takie wydarzenia:

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania można uzyskać pod adresem: cd-xfel(at)ifpan.edu.pl.

Laboratorium XFEL jest jednym z największych projektów naukowych realizowanych obecnie na świecie i zostało zaliczone przez Europejskie Strategiczne Forum ds. Infrastruktury Badawczej do głównych urządzeń badawczych Europy. Unikatowe możliwości badawcze EuXFEL przyciągają najlepszych naukowców z całego świata i sprzyjają powstawaniu nowatorskich pomysłów oraz podejmowaniu wspólnych wyzwań naukowych. Badania prowadzone w XFEL przyczyniają się do powstania nowej wiedzy w wielu dyscyplinach nauki i technologii wpływających na nasze codzienne życie, m.in. w medycynie, farmakologii, chemii, materiałoznawstwie, nanotechnologii, energetyce i elektronice.

Więcej o European XFEL

Stopka