Przejdź do treści Przejdź do stopki
Doktoranci - aktualności

Nabory na stypendia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Nabory na stypendia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Trwają nabory do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na wyjazdy do USA.

Fulbright Graduate Student Award 2025–26 to program dla osób z polskim obywatelstwem zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA, zapewniający finansowanie pierwszego roku nauki w kwocie do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration) za wyjątkiem programu LLM in International Human Rights Law współfinansowanego przez Komisję we współpracy z University of Notre Dame. Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię wyższą. Osoby składające wniosek muszą posiadać stopień magistra do czerwca w roku wyjazdu. Nabór wniosków trwa do 22 kwietnia br.

Fulbright Junior Research Award 2025–26 to program dla osób z polskim obywatelstwem przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwająącego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. W ramach konkursu można też składać wnioski o 10-miesięczne stypendium Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2024–25. Nabór wniosków trwa do 6 września br.

 razie pytań dotyczących poszczególnych konkursów należy kontaktować się bezpośrednio z koordynatorką programów Patrycją Donaburską (e-mail: patrycja.donaburska(at)fulbright.edu.pl).

Szczegółowe informacje o naborze i planowanych webinarach

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych, prowadzony w ścisłej współpracy z ponad 160 krajami na całym świecie. Program oferuje stypendia dla ludzi pełnych pasji, na różnych etapach edukacji i kariery, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i sztuki oraz różnorodne środowiska.

Dzięki unikalnym programom wymiany międzynarodowej, zróżnicowanej i dynamicznej sieci absolwentów i absolwentek oraz globalnym partnerom Program Fulbrighta buduje wzajemne zrozumienie między narodami Stanów Zjednoczonych i krajów partnerskich, sprzyjając wymianie wiedzy i poprawiając jakość życia na całym świecie.

Stopka