02.03.2020

W AGH podpisano porozumienie ws. nowego projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA


fot. Zbigniew Sulima, Biuletyn AGH

Województwo Małopolskie występuje do Komisji Europejskiej z wnioskiem na realizację nowego projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”. Projekt realizowany z 25 partnerami o wartości około 70 mln zł będzie służył promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawie efektywności energetycznej oraz realizacji unijnych celów w zakresie ochrony klimatu.

2 marca 2020 r. w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej porozumienie o współpracy podpisali Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Wicemarszałek Tomasz Urynowicz oraz przyszli współbeneficjenci i partnerzy Projektu. W imieniu Akademii Górniczo-Hutniczej porozumienie podpisał Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Jerzy Lis.

Partnerami nowego Projektu LIFE będą: Ministerstwo Rozwoju, Województwo Śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Europejskie Centrum Czystego Powietrza oraz 3 miasta na prawach powiatów (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz) oraz 18 powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, nowosądecki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, wadowicki, wielicki. Partnerem zagranicznym projektu będzie The Brandenburg Technical University in Cottbus.

Realizację projektu w Małopolsce wspiera również Minister Klimatu, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Pełnomocnik Premiera do spraw Programu Czyste Powietrze.

Celem projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA będzie realizacja działań określonych w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii. To przede wszystkim dążenie do osiągnięcia unijnych celów polityki klimatycznej w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej.

W przypadku pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, realizacja projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”, rozpocznie się w styczniu 2021 roku, a zakończy w grudniu 2030.

Województwo Małopolskie już obecnie realizuje jeden projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Projekt jest wdrażany od października 2015. Jest to jak dotąd jedyny w Polsce projekt zintegrowany LIFE. Łączna wartość projektu to 17 mln EUR. Jego celem jest integracja działań w zakresie poprawy jakości powietrza, aby w pełni wdrożyć wymagania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Projekt realizowany jest we współpracy z 67 partnerami, w tym 62 gminami z obszaru Małopolski.