25.06.2012

International Mining Conference 2012

W dniach 25-29 czerwca 2012 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się International Mining Conference 2012. Organizatorami konferencji są AGH i Anhui University of Science and Technology w Chinach.


International Mining Conference jest wspólnym przedsięwzięciem obu uczelni i jest doskonałym miejscem wymiany osiągnięć naukowych i praktycznych. Celem konferencji jest stworzenie platformy dyskusyjnej w celu zapewnienia swobody wymiany myśli naukowych i technicznych polskich oraz zagranicznych naukowców.

 

Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. techniki i technologie w górnictwie, zwalczanie zagrożeń naturalnych w kopalniach, innowacyjne technologie w górnictwie, ekonomika i zarządzanie, a także bezpieczeństwo i ochrona środowiska. Inauguracja konferencji, odbędzie się 26 czerwca o godzinie 10.00 w auli AGH. Obrady w kolejnych dniach odbędą się w sali 3 pawilonu A-4.

 

Patronat nad konferencją objęli:

  • Wicepremier Minister Gospodarki, Waldemar Pawlak
  • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Barbara Kudrycka
  • Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, Sun Yuxi
  • Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Pekinie, Tadeusz Chomicki
  • Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Piotr Litwa
  • Rektor Anhui University of Science and Technology, Yan Shilong
  • Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Antoni Tajduś

 

Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej konferencji www.imc.agh.edu.pl