04.10.2018

AGH zainaugurowała jubileuszowy 100. rok akademicki


Msza w Kolegiacie Uniwersyteckiej, fot. Michał Mężyk, KSAF AGH

Pochód przez teren kampusu AGH, fot. Paweł Cegielski, KSAF AGH

Hol reprezentacyjny AGH, fot. Paweł Cegielski, KSAF AGH

Aula Główna AGH, fot. Paweł Cegielski, KSAF AGH

Przemówienie Rektora AGH, fot. Paweł Cegielski, KSAF AGH

Przemówienie Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, fot. Jakub Kołoczek, KSAF AGH

Przemówienie Prezydenta Miasta Krakowa, fot. Jakub Kołoczek, KSAF AGH

Prof. Tadeusz Więckowski, Konsul Honorowy AGH, fot. Jakub Kołoczek, KSAF AGH

Prof. Rolf Heuer, fot. Zbigniew Sulima

4 października 2018 r. AGH zainaugurowała rok akademicki 2018/2019. Jubileuszowa 100. inauguracja otwiera obchody 100-lecia uczelni.

100. Inauguracja Roku Akademickiego w AGH – publikacja

Fotorelacje:

Inauguracja rozpoczęła się w Kolegiacie Uniwersyteckiej św. Anny, gdzie społeczność akademicka zgromadziła się na mszy świętej. Tradycyjnie przez teren kampusu AGH przeszedł uroczysty pochód, w którym licznie uczestniczyli profesorowie, pracownicy uczelni, studenci. Przemarsz uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna AGH.

Uroczyste posiedzenie Senatu AGH otworzyła pieśń Gaude Mater Polonia, którą wykonał Zespół Pieśni i Tańca AGH „Krakus”. Następnie Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka przywitał licznie przybyłych gości – władze państwowe, wojewódzkie i samorządowe, przedstawicieli świata nauki, przemysłu, korpusu dyplomatycznego, pracowników i studentów AGH.

Przemówienie inauguracyjne
W przemówieniu inauguracyjnym Rektor AGH zwrócił uwagę na wyjątkową rangę tegorocznej uroczystości.
Corocznie spotykamy się w Auli Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej, aby uroczyście rozpocząć nowy rok akademicki. Tym razem spotkanie to jest szczególne i wyjątkowe – świętujemy bowiem setną inaugurację roku akademickiego w naszej uczelni. W 2013 r. obchodziliśmy setną rocznicę powołania Akademii Górniczej, dlatego od niedawna na gmachu głównym AGH widnieje napis: „Rok założenia 1913”. Dziś możemy powiedzieć, że mija 100 lat aktywnej działalności naszej Alma Mater, ponieważ tworzenie Akademii było procesem, który rozpoczął się w 1816 r., a zakończył 20 października 1919 r.  

W dalszej części wystąpienia prof. Tadeusz Słomka mówił o powstaniu i rozwoju Akademii Górniczej.
– Oczekiwania i nadzieje były bardzo duże. Odradzająca się gospodarka potrzebowała wsparcia dla rodzimego górnictwa i hutnictwa. 100 lat temu, rocznie około 300 młodych Polaków wyjeżdżało za granicę, aby zdobywać wiedzę górniczą. Władze miejskie i ogólnopolskie w odpowiednim momencie dostrzegły potrzebę inwestycji w tym strategicznym dla naszego kraju obszarze. Władze Akademii Górniczej krok po kroku realizowały swoje założenia – określając programy kształcenia, przygotowując plany inwestycyjne, a także przez lata poszerzając ofertę kształcenia. W dobie zaawansowanej technologii, robotyki, autonomicznych pojazdów czy superkomputerów trudno sobie to wyobrazić, ale pierwszy patent Akademii Górniczej dotyczył łopaty piekarniczej.

Rektor AGH przywołał również najważniejsze osiągnięcia i wyróżnienia naszych pracowników i studentów AGH na przestrzeni minionego roku, a także odniósł się do ministerialnej reformy.
– Rozpoczynamy bardzo ważny rok dla systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Po wielu miesiącach prac, weszła w życie ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się potrzeby gospodarki. Planowane zmiany są z pewnością dla środowiska akademickiego nowością i pewną niewiadomą, ale wiele proponowanych rozwiązań: większa autonomia, doskonalenie procesu kształcenia, zmiany w ewaluacji jednostek, zwiększone nakłady na naukę i nowe reguły wydawania środków finansowych, nowe ścieżki kariery akademickiej powinny doprowadzić do szybkiego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. Akademia Górniczo-Hutnicza od początku aktywnie uczestniczyła w konsultacjach dokumentu i jestem przekonany, że nasza uczelnia jest gotowa do rozpoczęcia jej wdrażania.
(…)
– Na zakończenie życzę całej społeczności Akademii Górniczo-Hutniczej, aby nadchodzący rok akademicki był równie pomyślny jak poprzednie 100 lat i przyniósł jeszcze więcej sukcesów zarówno zawodowych, jak i osobistych –
powiedział prof. Tadeusz Słomka.

Premiera filmu jubileuszowego
Po swoim przemówieniu Rektor AGH zapowiedział premierę spotu jubileuszowego. W filmie wykorzystano m.in. unikatowe archiwalne nagrania z 1923 r. z uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod gmach Akademii Górniczej.

Wystąpienia gości
Gościem uroczystości był Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, który wygłosił przemówienie. Głos zabrał również Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Immatrykulacja studentów I roku
Najważniejszym momentem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku. Każdy wydział AGH reprezentowało dwoje najlepszych, nowo przyjętych studentów, którzy w imieniu własnym i swoich kolegów złożyli uroczyste ślubowanie. Ceremonię przeprowadził Prorektor ds. Kształcenia AGH prof. Wojciech Łużny. W Auli wybrzmiało radosne Gaudeamus igitur, a prof. Tadeusz Słomka skierował słowa do studentów.

Nie zapominajcie, że wykształcenie jest czymś, co prawie wszyscy otrzymują, wielu przekazuje dalej, a tylko nieliczni posiadają – powiedział Rektor AGH.

W imieniu studentów głos zabrał Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Marcin Krukowski.

Tytuł Konsula Honorowego dla prof. Tadeusza Więckowskiego
Podczas uroczystości odbyła się wyjątkowa ceremonia – tytułem Konsula Honorowego uhonorowano prof. Tadeusza Więckowskiego, rektora Politechniki Wrocławskiej w latach 2008–2016. Dokonania Profesora przedstawił Prorektor ds. Nauki AGH prof. Andrzej Pach.

Jak czytamy w uzasadnieniu wyróżnienie zostało przyznane „za intensyfikację współpracy naukowo-badawczej między AGH i Politechniką Wrocławską, za współutworzenie i kierowanie Instytutem Autostrada Technologii i Innowacji, zrzeszającym uczelnie i podmioty gospodarcze, który stanowi wzorcowy przykład współpracy nauki z przemysłem i biznesem”.

Wręczenie nagród
W trakcie posiedzenia wręczono również nagrody i stypendia. Prorektor ds. Ogólnych AGH prof. Mirosław Karbowniczek ogłosił laureatów Nagrody im. Profesora Władysława Taklińskiego, Nagrody im. Profesora Antoniego Rodziewicza-Bielewicza oraz Nagrody im. Profesora Zbigniewa Engela. Z kolei ceremonii wręczenia „Diamentów AGH” oraz stypendiów Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich przewodniczyła Prorektor ds. Studenckich AGH prof. Anna Siwik.

Zgromadzeni uczcili również minutą ciszy wszystkich zmarłych, którzy odeszli w minionym roku akademickim.

Wykład inauguracyjny
Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Rolf Heuer, dyrektor generalny Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w latach 2009–2015. Wystąpienie nosiło tytuł „Science for Society”.

Zamykając posiedzenie, Rektor AGH podziękował Profesorowi za wykład, gościom za przybycie, a także skierował słowa podziękowania dla instytucji, które udzieliły AGH wsparcia finansowego w związku z organizacją obchodów. Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Jerzy Lis przedstawił partnerów jubileuszu (zestawienie na stronie: 100lat.agh.edu.pl). Uroczystość zakończył hymn państwowy odegrany przez Orkiestrę Reprezentacyjną AGH.

Prezentacja rzeźby SENSTER
O godz. 17.00 na Wydziale Odlewnictwa AGH odbyła się uroczysta prezentacja odnowionej rzeźby SENSTER. W wydarzeniu, będącym częścią obchodów 100. Inauguracji Roku Akademickiego, uczestniczyli m.in. Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka, Prorektorzy – prof. Anna Siwik, prof. Jerzy Lis, prof. Wojciech Łużny, prof. Mirosław Karbowniczek, prof. Andrzej R. Pach, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie prof. Stanisław Tabisz, kurator wystawy dr Anna Olszewska z Wydziału Humanistycznego oraz syn twórcy SENSTERA Richard Ihnatowicz.
Interaktywna rzeźba SENSTER została reaktywowana po ponad 40 latach - relacja

Koncert „Artyści Piwnicy pod Baranami”
Wieczorem w Klubie STUDIO odbył się koncert z okazji 100. Inauguracji Roku Akademickiego. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili Artyści Piwnicy pod Baranami. W koncercie, który poprowadził Leszek Wójtowicz, bogaty repertuar surrealistycznego humoru, liryki i wspaniałych pieśni został zaprezentowany przez trzy pokolenia „Piwniczan” – artystów związanych z Piwnicą od jej zarania, jak również przez młodszych twórców, którzy dołączyli później do zespołu.

 

Jubileusz 100-lecia AGH
W roku 2019, ogłoszonym rokiem 100-lecia AGH, odbędą się uroczyste obchody otwarcia uczelni. Inauguracja 100. roku akademickiego otwiera obchody jubileuszu, a ich kulminacją będą uroczystości w październiku 2019 r. Obchody zakończą się w czerwcu 2020 r.

Jubileusz 100-lecia AGH został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Komitet Honorowy Obchodów 100-lecia AGH
W Komitecie Honorowym Obchodów 100-lecia AGH znajdują się: prof. Roman Ney, Rektor AGH w latach 1972–1975, 1979–1981; prof. Mirosław Handke, Rektor AGH w latach 1993–1998; prof. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH w latach 1998–2005; prof. Antoni Tajduś, Rektor AGH w latach 2005–2012; dr Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski; Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego; prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa.

 

Listy gratulacyjne dla AGH w związku z inauguracją nadesłali:

 • Prezydent RP Andrzej Duda,
 • Poseł na Sejm RP Marek Sowa,
 • Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa,
 • Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki,
 • Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch,
 • Prezes Oddziału PAN w Katowicach, DHC AGH prof. Józef Dubiński,
 • Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki prof. Jan Kazior,
 • Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik,
 • Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. Tadeusz Bohdal,
 • Rektor Politechniki Poznańskiej prof. Tomasz Łodygowski,
 • Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. Zygmunt Litwińczuk,
 • Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. Stanisław Michałowski,
 • Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała,
 • Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. Marek Rocki,
 • Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk,
 • Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy prof. Tomasz Topoliński,
 • Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie prof. Grzegorz Przebinda,
 • Rektor Uniwersytetu Technicznego- Bergakademie Freiberg prof. Dr. Klaus-Dieter Barbknecht,
 • Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. Antoni Dębiński,
 • Arcybiskup Metropolita Krakowski Stanisław Kardynał Dziwisz,
 • Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tomasz Zjawiony,
 • Wiceprzewodniczący, Sekretarz Generalny Towarzystwa Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej, Konsul Honorowy AGH Ho Chi Hung,
 • Prof. Dan-Maniu Duse, DHC AGH,