Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Znamy laureatki i laureatów XXV konkursu „Diamenty AGH”

Abstrakcyjna grafika prezentująca srebrny szkic diamentu. W tle rozmyte fragmenty kodu binarnego, siatki heksagonów oraz rzeźb górników.

fot. Dreamstime

Znamy laureatki i laureatów XXV konkursu „Diamenty AGH”

Poznaliśmy nazwiska laureatek i laureatów XXV konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH”. Konkurs organizowany jest wspólnie przez Stowarzyszenie „Studenckie Towarzystwo Naukowe” i AGH.

Kategoria prac teoretycznych

I miejsce – nagroda główna
autorka: Julia Machnio, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
temat pracy: MRI data segmentation with deep learning using large-scale computing
promotorzy: dr inż. Tomasz Pięciak, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej; dr hab. inż. Maciej Malawski, prof. AGH, Wydział Informatyki

II miejsce
autorka: Agnieszka Klimeczek, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
temat pracy: Magnetic anisotropy of epitaxial antiferromagnetic films
promotor: dr hab. inż. Michał Ślęzak, prof. AGH, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

III miejsce
autor: Miłosz Kożusznik, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
temat pracy: Synthesis and catalytic properties of mutlicomponent transition metal chalcogenides
promotor: dr inż. Andrzej Mikuła, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Kategoria prac aplikacyjnych

I miejsce – nagroda główna
autorka: Monika Mielniczuk, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
temat pracy: Microstructure and properties: the next dimension of tailored property design of high-entropy oxides
promotorka: dr hab. Ewa Drożdż, prof. AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

II miejsce
autor: Szymon Mazurek, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
temat pracy: Epilepsy seizure detection and dynamical brain connectivity via machine learning
promotor: dr hab. inż. Maciej Malawski, prof. AGH, Wydział Informatyki

III miejsce
autorka: Zuzanna Łagowska, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
temat pracy: Porównanie efektów leczenia, skutków ubocznych oraz dawek na narządy krytyczne w brachyterapii i teleterapii nowotworów języka
promotorka: dr inż. Katarzyna Matusiak, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Oficjalne ogłoszenie wyników XXV edycji konkursu „Diamenty AGH” odbędzie się podczas uroczystej gali z udziałem Rektora AGH, w czasie której nastąpi wręczenie medali i dyplomów autorkom/autorom oraz promotorkom/promotorom nagrodzonych i wyróżnionych prac. Wręczona zostanie także nagroda „InnoDiament” dla autora/autorki pracy o największym potencjale innowacyjności. Zostanie także otwarta pokonkursowa wystawa prac. Wręczenie dwóch głównych nagród i statuetek konkursu „Diamenty AGH” odbędzie się tradycyjnie podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego.  

Sylwetki zdobywczyń głównych nagród XXV edycji konkursu „Diamenty AGH” w obu kategoriach

Julia Machnio urodziła się 19 sierpnia 1999 r. w Iłży. W 2018 r. ukończyła IV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, wybierając przedmioty: matematyka, biologia, chemia i język angielski w zakresie rozszerzonym. W tym samym roku rozpoczęła studia na kierunku Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. W roku 2021 uczestniczyła w międzynarodowym programie wymiany studentów ERASMUS na uniwersytecie w Grenoble we Francji. W 2022 r. pod opieką dr. inż. Tomasza Pięciaka obroniła pracę inżynierską pt. Microstructural brain measures from diffusion MRI using deep learning, która zdobyła liczne nagrody m.in. tytuł najbardziej naukowej pracy w ogólnopolskim konkursie prac dyplomowych organizowanym przez 4 Science Institute pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE i GovTech Polska. W 2022 r. Julia Machnio otrzymała stypendium SANO – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej na pracę nad projektem dotyczącym segmentacji mózgu z użyciem komputerów wysokiej mocy, który stał się tematem jej pracy magisterskiej obronionej z wyróżnieniem w 2023 r.
Obecnie kontynuuje badania dotyczące uczenia głębokiego na potrzeby medycyny pod opieką profesorów Madsa Nielsena oraz Mostafy Mehdipoura Ghaziego w Pionieer Centre for AI w Kopenhadze w Danii.
Prywatnie jest miłośniczką zwierząt, podróży i książek kryminalnych. Wolny czas poświęca na zabawę ze swoimi psami: Lilą, Mią i Uzo.

Monika Mielniczuk urodziła się 23 czerwca 1999 r. w Rzeszowie. W Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sędziszowie Małopolskim, do którego uczęszczała, jej pasją stały się chemia i fizyka. Naukę kontynuowała w II Liceum Ogólnokształcącym im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie, w klasie o profilu matematyczno-fizyczno-chemicznym. W 2018 r. rozpoczęła studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kierunku Inżynieria Materiałowa. W 2021 r. pod opieką dr hab. Ewy Drożdż zrealizowała pracę inżynierską na temat syntezy i właściwości redukcyjnych i elektrycznych tytanianu strontu domieszkowanego niklem. Podczas studiów dzięki promotorce swojej pracy inżynierskiej miała okazję brać udział w badaniach absorpcji promieniowania rentgenowskiego (XAS) w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie. Na ostatnim roku studiów II stopnia odbyła 6-miesięczny staż naukowy w Empa Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology w grupie prof. Thomasa Graule, gdzie prowadziła badania do swojej pracy magisterskiej na temat wykorzystania tlenków wysokoentropowych w reakcjach katalitycznych, w szczególności uwodornienia dwutlenku węgla. Praca została obroniona z wyróżnieniem. Przeprowadzone badania pozwoliły na opracowanie jednej z pierwszych na świecie metod syntezy hollow structure złożonych z tlenków wysokoentropowych. Podczas stażu Monika Mielniczuk miała także okazję brać udział i prezentować wyniki swoich badań podczas konferencji (np. 1st Swiss Symposium on Materials Chemistry). 
Obecnie jest doktorantką w Laboratorium Katalizy i Zrównoważonej Chemii w Instytucie Paula Scherrera, ETH Zürich w Szwajcarii, gdzie prowadzi badania związane z konwersją metanolu do olefin.
W wolnym czasie lubi grać na pianinie, podróżować i oglądać thrillery.

Stopka