Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Uroczystość nadania tytułu Profesora Honorowego AGH prof. Wojciechowi Góreckiemu

Uroczystość nadania tytułu Profesora Honorowego AGH prof. Wojciechowi Góreckiemu

17 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 w Auli AGH odbędzie się uroczystość nadania tytułu Profesora Honorowego AGH prof. Wojciechowi Góreckiemu, specjaliście z zakresu poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz rozpoznania i wykorzystania wód i energii geotermalnej.

Program uroczystości

  • „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”
  • Przemówienie Rektora AGH prof. Jerzego Lisa
  • Wystąpienie Dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska prof. Jacka Matyszkiewicza
  • Wystąpienie promotora prof. Tadeusza Peryta
  • Wręczenie dyplomu
  • Wykład Profesora Honorowego AGH prof. Wojciecha Góreckiego
  • „Gaudeamus igitur” w wykonaniu chóru Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”

Prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki

Jest specjalistą z zakresu poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz rozpoznania i wykorzystania wód i energii geotermalnej. Całe swoje życie zawodowe obejmujące okres ponad 50 lat związany jest z AGH i przemysłem naftowo-gazowniczym, w szczególności z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA. Jest autorem ponad 220 opublikowanych prac, opracowań badawczych, podręczników, ekspertyz i projektów z zakresu problematyki naftowo-gazowniczej i energetycznej dla komisji sejmowych, agend rządowych i przedsiębiorstw. Publikacje wydane w renomowanych czasopismach naukowych dotyczyły rozpoznania warunków występowania złóż węglowodorów w utworach kambru, formacji dewońsko-karbońskiej i dolnopermskiej na Niżu Polskim. Współautor badań ropo- i gazonośności utworów miocenu i podłoża w zapadlisku przedkarpackim. Prof. Wojciech Górecki położył wielkie zasługi w zakresie nowoczesnej geologii naftowej i optymalizacji poszukiwań naftowych. Ważną cechą długoletniej działalności Profesora było podejmowanie wyzwań w różnorodnych obszarach, w tym w poszukiwaniach gazu zamkniętego oraz gazu łupkowego. Pomysłodawca, redaktor naukowy i współautor ośmiu atlasów geotermalnych obejmujących formacje geologiczne Polski oraz współautor „Atlas of Geothermal Resources in Europe. Współautor projektów wykorzystywania wód geotermalnych w wielu miastach Niżu Polskiego, zapadliska przedkarpackiego i Karpat.

Inicjator i koordynator budowy Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini.

Laureat wielu nagród za wybitne osiągnięcia badawcze przyznanych przez ministrów Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Edukacji Narodowej oraz Ochrony Środowiska. Laureat ogólnopolskiego konkursu „Nobel dla Polaka” W 1998 r. za całokształt osiągnięć zawodowych i współpracę badawczą otrzymał tytuł doktora honoris causa Azerbejdżańskiego Uniwersytetu Technicznego w Baku, a w 2012 r. – tytuł profesora honorowego Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie. 29 stycznia 2020 r. Senat AGH nadał prof. Wojciechowi Góreckiemu tytuł Profesora Honorowego AGH.

4 czerwca 2012 r. w Kopenhadze prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki otrzymał z rąk prezydenta European Association of Geoscientists and Engineers (największej na świecie organizacji skupiającej specjalistów z zakresu nauk o Ziemi) prestiżowe wyróżnienie – Nagrodę Wegenera za całokształt wybitnych osiągnięć naukowo-badawczych w zakresie geologii naftowej i geotermii. Profesor pełnił wiele publicznych funkcji, m.in był przewodniczącym zespołu ekspertów Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Uczestniczył w pracach zespołu Komitetu Prognozowania Rozwoju Kraju „Polska 2000” przy Prezydium PAN. W latach 1994–2011 był przewodniczącym zespołu doradców w PGNiG SA, a w latach 2001–2005 członkiem Rady Nadzorczej w PGNiG SA i w spółce „Gaz-System”. Prof. Wojciech Górecki jest przewodniczącym Rady Fundacji PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza.

Doradca światowych firm naftowych, w tym Atlantic Richfield Company, Apache Corporation i innych. Pełnił wiele funkcji w AGH, m.in.: zastępcy dyrektora Instytutu Surowców Energetycznych ds. Nauki, a przez okres 20 lat – kierownika Katedry Surowców Energetycznych. Doradca premiera RP, wicepremiera i ministra gospodarki.

Za działalność badawczą, dydaktyczno-edukacyjną oraz organizacyjną został wyróżniony odznaczeniami i medalami państwowymi, resortowymi i okolicznościowymi, w tym: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaczeniami honorowymi m.in. za zasługi dla miast Krakowa, Piły i Konina, Odznaką Zasłużony dla Polskiej Geologii, Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Profesor posiada tytuł Generalnego Dyrektora Górniczego I stopnia.

Stopka