Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Nagroda specjalna w konkursie Gwiazdy Umiędzynarodowienia dla prof. Andrzeja Jajszczyka

Na zdjęciu prof. Jajszczyk, który stoi na scenie, trzymając w dłoniach bukiet kwiatów oraz pamiątkową statuetkę. Obok niego w rzędzie stoi kilka osób, m.in. Rektor AGH prof. Jerzy Lis.

Nagroda specjalna w konkursie Gwiazdy Umiędzynarodowienia dla prof. Andrzeja Jajszczyka

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk został uhonorowany Distinguished Star – specjalną nagrodą w konkursie Gwiazdy Umiędzynarodowienia. Jest ona przyznawana osobom, które swoimi działaniami i zaangażowaniem przyczyniają się do umiędzynarodowienia polskiej nauki i szkolnictwa wyższego oraz budują ich prestiż na świecie.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk od 1999 r. jest związany z Katedrą Telekomunikacji na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH, której w latach 2000–2005 był zastępcą kierownika.

Wykształcenie i stopnie naukowe zdobył na Politechnice Poznańskiej, gdzie najpierw studiował automatykę, a po podjęciu pracy zajął się telekomunikacją. Tytuł profesora otrzymał w 1994 r., pracując we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu. Był pierwszą osobą w Polsce, która taki tytuł uzyskała, mając etat wyłącznie w uczelni niepublicznej. Przez kilka lat pracował na uczelniach zagranicznych: w Australii, we Francji i w Kanadzie.

W latach 2011–2015 był dyrektorem założycielem Narodowego Centrum Nauki, polskiej agencji finansującej badania podstawowe. Był członkiem, a potem wiceprzewodniczącym Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (odpowiadał za obszar nauk ścisłych i technicznych), wiceprezesem międzynarodowego stowarzyszenia IEEE Communications Society, pierwszym spoza USA redaktorem naczelnym prestiżowego miesięcznika „IEEE Communications Magazine” oraz redaktorem innych ważnych czasopism telekomunikacyjnych.

Obecnie jest członkiem IEEE w randze Fellow, członkiem Polskiej Akademii Nauk i Academia Europaea oraz członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Jest także członkiem Europejskiej Rady Doradczej wydawnictwa Springer Nature.

W 2004 otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, a w 2008 Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk technicznych. W tym samym roku zdobył międzynarodową nagrodę IEEE Communications Society Joseph LoCicero Award za zasługi w wydawaniu czasopism naukowych. W roku 2017 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2022 r. otrzymał statuetkę Promotor Polski w Małopolsce.

Jeżeli chce się osiągnąć naukowy sukces, nie należy bać się ryzyka, chociaż ryzyko to powinno być utrzymane w racjonalnych granicach. Jakkolwiek przede wszystkim liczy się zawartość merytoryczna publikowanych prac naukowych, a nie miejsce, w którym je opublikowano, warto pamiętać, że renoma czasopisma czy konferencji powoduje, że wyniki będą lepiej widoczne dla społeczności naukowej. Opublikowanie wyników w czołowych czasopismach i prezentacja ich na wiodących konferencjach jest też znakiem jakości naszych prac, wynikającym z solidnego procesu recenzyjnego – mówi prof. Andrzej Jajszczyk w wywiadzie zatytułowanym „Nie bójmy się ryzyka” (cała rozmowa dostępna jest tutaj: gwiazdyinternacjonalizacji.pl).

***

Nagrodę Środowiskową Gwiazdy Umiędzynarodowienia przyznaje kapituła, w skład której wchodzą reprezentanci wszystkich polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, International Relations Offices Forum, Parlamentu Studentów RP, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Stowarzyszenia PRom, Erasmus Student Network.

Gwiazdy Umiędzynarodowienia otrzymują osoby, które zajmują się internacjonalizacją praktycznie, w działach rekrutacji i marketingu, w szkołach języka polskiego, a także wybitni menedżerowie/menadżerki, nauczyciele/nauczycielki akademickie i badacze/badaczki internacjonalizacji.

Ceremonia wręczenia tegorocznych nagród odbyła się 8 lutego 2024 r. w Poznaniu podczas konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2024”, współorganizowanej przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Politechnikę Poznańską oraz Fundację Edukacyjną Perspektywy. W wydarzeniu wziął udział Rektor AGH prof. Jerzy Lis.

Nagroda została przyznana w następujących kategoriach: Gwiazda Zarządzania (Management Star), Gwiazda Rozwoju (Development Star), Gwiazda Kształcenia (Teaching Star), Gwiazda Marketingu (Marketing Star), Gwiazda Badań (Research Star), Gwiazda Dyplomacji Naukowej (Science Diplomacy Star), Gwiazda Dyplomacji Publicznej (Public Diplomacy Star), Wschodząca Gwiazda (Rising Star), nagroda specjalna Wybitna Gwiazda (Distinguished Star).

Stopka