Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Laury dla najlepszych dydaktyków AGH przyznane

Grafika dekoracyjna. Na niebieskim tle kolaż z czterech zdjęć. Każde ze zdjęć przedstawia studentów przy różnych stanowiskach pracy. Na pierwszym i drugim od lewej studenci stoją przy aparaturze badawczej, na kolejnym dwoje studentów przelewa płyn do zlewki, a na czwartym dwóch studentów siedzi przy stanowisku komputerowym.

Laury dla najlepszych dydaktyków AGH przyznane

10 października 2022 r. podczas uroczystej gali w Klubie STUDIO poznaliśmy nazwiska laureatów oraz osób, którym przyznano wyróżnienia w konkursie Laur Dydaktyka AGH 2022.

W konkursie wyłaniane są osoby, które w sposób wybitny realizują założenia procesu kształcenia i mogą stanowić wzór dla całej społeczności akademickiej. Liczy się zaangażowanie, dążenie do ciągłej poprawy jakości oraz działanie na rzecz rozwoju studentów. Organizatorem wydarzenia jest Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH. Laury są przyznawane od 2020 r.

Laureaci Lauru Dydaktyka, od lewej: Rektor AGH prof. Jerzy Lis, dr inż. Anna Przewięźlikowska, mgr Barbara Dulba, Prorektor ds. Kształcenia prof. Wojciech Łużny, dr hab. inż. Jacek Tarasiuk, prof. AGH, Prorektor ds. Studenckich prof. Rafał Dańko, dr inż. Tymoteusz Turlej, dr inż. Adam Korbel, dr inż. Sylwia Bednarek

Laureaci Lauru Dydaktyka. 9 elegancko ubranych osób. Pierwszy od lewej stoi Rektor Lis. 6 osób to laureaci, którzy trzymają w rękach statuetki. Wszyscy się uśmiechają. Za nimi czarna ścianka z żółtym napisem i logo Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH.

Jury przyznało nagrody oraz wyróżnienia w sześciu kategoriach.

Opiekun Koła Naukowego

Promotor

Innowator

Wykładowca

Prowadzący ćwiczenia

Przyjaciel Studenta

Wyróżnieni Laurem Dydaktyka, od lewej: Prorektor ds. Kształcenia prof. Wojciech Łużny, dr Witold Majdak, dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. AGH, mgr Jakub Wojdyła, dr hab. inż. Dariusz Fuksa, prof. AGH, dr inż. Anna Kwietniak, mgr inż. Maciej Żołądek, Rektor AGH prof. Jerzy Lis

Osiem elegancko ubranych, uśmiechniętych osób stoi w rzędzie. Pierwszy z lewej Prorektor Wojciech Łużny, pierwszy z prawej Rektor AGH Jerzy Lis, pomiędzy nimi stoją wyróżnieni Laurem Dydaktyka. Pozują do zdjęcia na tle czarnej ścianki z logo URSS i żółtym napisem Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH.

Sylwetki nagrodzonych i wyróżnionych osób (w kolejności alfabetycznej)

dr inż. Sylwia Bednarek
Sama siebie przedstawia jako wykładowcę, trenera, coacha i tutora. Absolwentka i pracownik Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Edukator dzieci i dorosłych w tematach dotyczących rozwoju osobistego, świadomości finansowej, zarządzania i przedsiębiorczości. Nie obca jej jest tematyka związana z procesami przeróbki plastycznej metali i modelowania numerycznego tych procesów. Nieustannie doskonali swój warsztat dydaktyczny na kursach i szkoleniach, na pierwszym miejscu stawiając na relację w edukacji. W swojej pracy wykorzystuje sporo edukacyjnych narzędzi autorskich, bazuje na podejściu coachingowym. Autorka „Kart Świadomości Finansowej” (narzędzia do przełamywania barier mentalnych związanych z postrzeganiem pieniędzy), workbooka do samodzielnej pracy „Pentagram rozwoju osobistego” oraz dwóch tomików wierszy „Vacuum” i „Siedem tchnień”. Miłośniczka gry w badmintona, wycieczek rowerowych, dobrej książki. Lubi ludzi pozytywnych.

dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. AGH
Zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Z Akademią i WGGiIŚ związana od czasu, kiedy w październiku 2002 r. otrzymała indeks AGH. Pracę magisterską obroniła w 2007 r. Pracę doktorską, także na WGGiIŚ, w 2011 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w 2019 r. Jest redaktorem naczelnym wydawanego przez AGH czasopisma naukowego „Geomatics and Environmental Engineering”. Jako absolwentka geodezji i kartografii oraz planowania przestrzennego (na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej) działa na pograniczu nauk technicznych i społecznych. Swoim studentom i dyplomantom próbuje wpoić interdyscyplinarne podejście do nauki oraz to, że fundamentem wszelkich podejmowanych działań powinien być zrównoważony rozwój, z uwzględnieniem wszystkich jego aspektów (środowiskowych, ekonomicznych i społecznych). Wypromowała ponad stu inżynierów i podobną liczbę magistrów. Zawsze powtarza, że z pracy i obrony każdego swojego dyplomanta jest tak samo dumna. Lubi morze, słoneczną Italię, czekoladę i Star Treka. W wolnych chwilach czyta kryminały, ogląda ekranizacje komiksów i piecze ciasta. Pasjonuje ją astrofizyka i architektura. Chciałaby mieć więcej czasu na malowanie, rysowanie i wyszywanie. Kiedyś mogła się temu poświęcić na tyle, żeby wystawiać swoje prace. Jedna z nich zawisła nawet w paryskiej galerii. Jest członkiem działającego przy Uniwersytecie Śląskim Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy.

mgr Barbara Dulba
Trzykrotna nominacja do Lauru Dydaktyka w tej kategorii potwierdza słuszność obranej przez nią drogi do serc studentów. Jeśli coś jest jej sekretem, to autentyczna ciekawość drugiego człowieka oraz świadomość co może SŁOWO. Od zawsze skraca dystans oraz tworzy dobrą atmosferę, dzięki czemu nawet niepewni siebie studenci zaczynają cieszyć się efektami nauki języka i zwracają się do niej z wieloma, często osobistymi, sprawami. Nieustannie poszerza swoją wiedzę, aby zrozumieć studentów i reagować na ich potrzeby. Stara się do wszystkich dotrzeć, choćby za pomocą współprowadzonego przez nią profilu SJO na FB. Podczas post-pandemicznych zajęć ułatwiała studentom na kwarantannie aktywną współpracę z osobami obecnymi w sali, wykorzystując różnorodne technologie i sprzęt. To właśnie jej wieloletnie zaangażowanie w poznawanie i wdrażanie nowych technologii i innowacyjnych metod dydaktycznych zaowocowało wyróżnieniem w kategorii Innowator w pierwszej edycji konkursu. Przyjaźń studentów zdobywa, poświęcając im czas w przestrzeni cyfrowej i rzeczywistej. Prywatnie – babcia dwóch wnuczek. Pochłania tony książek, maluje obrazy oraz wzbogaca wiedzę o świecie, podróżując i zawierając nowe znajomości, wszędzie szukając inspiracji dla swoich studentów. Obdarza swoich studentów sympatią, napełnia energią, karmi wiedzą o języku, ludziach i świecie, a czasem po prostu… domową pizzą.

dr hab. inż. Dariusz Fuksa, prof. AGH
Jest kierownikiem Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. Przez osiem lat pełnił funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia na WILiGZ. Obecnie dba o jakość kształcenia na poziomie krajowym jako Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Odznaczony Medalem Stanisława Staszica, Honorową Szpadą Górniczą, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz licznymi nagrodami Rektora. Promotor ponad 180 prac dyplomowych. Wieloletnie doświadczenie, liczne kursy i szkolenia pozwoliły mu wypracować sposoby bardzo dobrej komunikacji ze studentami oraz skuteczne metody dydaktyczne. Stara się być dla studentów przewodnikiem po świecie nauki, przekazując im wiedzę ze wskazaniem praktycznej przydatności w życiu codziennym i ich przyszłej pracy zawodowej. Prowadzone przez niego zajęcia oparte są na dialogu, wzajemnej współpracy, a także dyskusji. A wszystko to w przyjemnej atmosferze i z humorem. Praca ze studentami przynosi mu dużo satysfakcji i jest według niego receptą na młodość. Czyta poezję. Lubi, gdy „wszystko gra”. 

dr inż. Adam Korbel
Naukowiec i nauczyciel akademicki, doktor nauk technicznych (z wyróżnieniem) w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, adiunkt w Katedrze Projektowania i Eksploatacji Maszyn. Uczestnik międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, autor wielu publikacji naukowych z zakresu zmęczenia połączeń nitowych w lotnictwie oraz recenzent zagranicznych czasopism naukowych w tej tematyce. Wyróżniony kilkoma nagrodami Rektora za osiągnięcia naukowe. Zdobywca trzeciego miejsca jako promotor w konkursie Diamenty AGH na najlepszą pracę magisterską 2021. Laureat konkursów na najlepsze prace dyplomowe WIMIR oraz zdobywca trzeciego miejsca w plebiscycie studenckim „Kryształowa Kreda” na najlepszego dydaktyka kierunku Inżynieria Biomedyczna na WEAIiIB. Prywatnie miłośnik komputerów, koni mechanicznych, adrenaliny, wyzwań i podróży.

dr inż. Anna Kwietniak
Z wykształcenia jest doktorem nauk o Ziemi w dziedzinie geofizyki. Posiada też dyplom górnictwa i geologii. Wszystkie tytuły uzyskała na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Na ostatnim roku studiów magisterskich rozpoczęła pracę jako geolog w Geofizyce Kraków, gdzie pracowała przeszło 5 lat. Bardzo ceni sobie doświadczenie pracy w przemyśle, które pozwoliło jej łączyć wiedzę teoretyczną z praktycznym podejściem. Po obronie doktoratu (2016) pracowała najpierw jako asystent, a obecnie adiunkt w Katedrze Geofizyki WGGiOŚ. Trzymiesięczny staż doktorski zrealizowała w Microseismic.INC w Houston. Wyjazd ten był dla niej wspaniałą okazją, żeby poznać zachodnie podejście w realizacji projektów. W pracach badawczych zajmuje się wykorzystaniem danych sejsmicznych w interpretacji geologicznej. Realizuje granty NCBR, jest również kierownikiem własnego grantu NCN Sonata. Ma wielkie szczęście pracować w zawodzie, co pozwala jej stale uczyć się nowych rzeczy. Chce pokazywać studentom, że nauki o Ziemi są ciekawe. Jest instruktorem jogi, entuzjastką nauki języków, zapalonym czytelnikiem, zwłaszcza ceniącym reportaże, biografie i książki historyczne, uwielbia muzykę na żywo, spacery z rodziną i ukochanymi psami. A kiedy ma już wszystkiego dość, ucieka w góry.

dr Witold Majdak
Adiunkt w Katedrze Analizy Matematycznej, Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych na Wydziale Matematyki Stosowanej. Zawodowo interesuje się analizą funkcjonalną i analizą nieliniową. Prowadzenie wykładów z różnych dziedzin matematyki, podczas których angażuje się w dyskusje ze studentami, jest jego pasją dydaktyczną. Choć ma spore doświadczenie, twierdzi, że każdego roku może się nauczyć od studentów czegoś ciekawego. Pełni również funkcję opiekuna Studenckiego Koła Matematyków AGH. Wypromował ponad 80 prac dyplomowych. Kilkakrotnie otrzymał nagrody dydaktyczne Rektora AGH. Był zaangażowany w organizację kilkunastu konferencji naukowych i wiele działań organizacyjnych na rzecz uczelni. Jednym z jego osiągnięć jest istotny wkład w rozwój międzynarodowego czasopisma naukowego „Opuscula Mathematica” wydawanego w AGH. W wolnych chwilach lubi na własną rękę zwiedzać różne kraje, uprawia turystykę górską i narciarstwo, a czasami żeglarstwo.

dr inż. Anna Przewięźlikowska
Pracuje jako adiunkt na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Nauczycielem akademickim jest z zamiłowania. Już podczas studiów na geodezji ukończyła równolegle Studium Przygotowania Pedagogicznego, aby móc podjąć pracę jako dydaktyk. Nieustannie rozwija swoje umiejętności dydaktyczne, by w swojej pracy móc wykorzystywać różne dostępne narzędzia i sposoby komunikacji. Czas pracy zdalnej był dla niej wielką lekcją w aktywnej realizacji ćwiczeń. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: geodezja, kataster nieruchomości oraz zajęcia terenowe. Wypromowała już około 120 dyplomantów z Polski i Ukrainy. Od roku 2013 jest opiekunem studentów zagranicznych z Ukrainy. Internetowe materiały dydaktyczne opracowane na bazie jej zajęć z geodezji w konkursie „Notatki w internecie” cieszą się dużą popularnością wśród studentów różnych uczelni geodezyjnych. Jej praca naukowa koncentruje się na tematyce katastru nieruchomości oraz geodezji. Swoje prace publikuje w czasopismach naukowych. Opublikowała ponad 40 artykułów, referatów i fragmentów książek. Jest członkinią Kolegium Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, wydziałowym pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych, członkinią Rady Programowej Projektu Edukacyjnego „AGH Junior”, Komisji ds. Legislacji i Komisji ds. Kształcenia Zawodowego Stowarzyszenia Goedetów Polskich. Prywatnie jest mamą trójki już częściowo dorosłych dzieci, które mocno inspirują ją do tego, aby dobrze pracować z młodymi ludźmi. Bardzo lubi jeździć na nartach, na rowerze, tańczyć, podróżować, haftować i hodować kwiaty.

dr hab. inż. Jacek Tarasiuk, prof. AGH
Od początku kariery zawodowej w 1991 r. związany z kształceniem i nowoczesną dydaktyką. Prowadził wiele autorskich zajęć dydaktycznych. Przez wiele lat aktywnie współpracował ze Studenckim Ruchem Kół Naukowych. Jest współautorem kierunku studiów Inżynieria Obliczeniowa. Od 1998 r. nieprzerwanie pozostaje członkiem jury pierwszego w Polsce konkursu na studenckie prace internetowe „Notatki w Internecie”. Przez wiele lat był członkiem Rady Programowej Centrum e-Learningu AGH, jest członkiem jury małopolskiej nagrody edukacyjnej fundacji Sapere Auso. W latach 2013–2021 pełnił funkcję Pełnomocnika Rektora AGH ds. Jakości Kształcenia. Od roku 2017 był ekspertem, a od roku 2020 jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Odznaczony Złotym Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Laureat nagrody im. Taklińskiego, najwyższego wyróżnienia za działalność dydaktyczną przyznawanego w AGH. Naukowo zajmuje się wykorzystaniem mikrotomografii w badaniach materiałowych oraz prowadzi badania nad własnościami mechanicznymi tkanki kostnej. Jest współautorem ponad 140 publikacji naukowych opublikowanych w renomowanych międzynarodowych czasopismach oraz ponad 70 prezentacji konferencyjnych. Jest promotorem trzech obronionych doktoratów.

dr inż. Tymoteusz Turlej
Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Absolwent AGH: Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Opiekun Kół Naukowych New-Tech (od roku 2015) i AGH Drone Engineering (od roku 2018), realizujących projekty związane m.in. z drukiem 3D, urządzeniami sterowanymi numerycznie, inteligentnym domem czy też bezzałogowymi pojazdami (pojazdy latające, inspekcyjne). Kierownik i opiekun naukowy wielu projektów studenckich, również tych zakwalifikowanych do ministerialnych konkursów (Najlepsi z najlepszych! 4.0, Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje), grantów rektorskich AGH i grantów dziekańskich WIMIR. Jego zainteresowania naukowe to: inżynieria mechaniczna, ochrona środowiska, przepływy wielofazowe, energetyka, sztuczna inteligencja. Prywatnie – honorowy dawca krwi, podróżnik, rowerzysta, maratończyk, pasjonat górskich wycieczek, modelarstwa kolejowego (H0) i architektury przemysłowej XIX w.

mgr Jakub Wojdyła
Absolwent Wydziału Matematyki Stosowanej, asystent badawczo-dydaktyczny. W październiku 2022 r. przystąpi do obrony pracy doktorskiej. Jego dotychczasowy dorobek naukowy koncentruje się wokół statystyki matematycznej, którą uważa za jedną z najatrakcyjniejszych gałęzi matematyki. Polega ona na tworzeniu narzędzi do rozwiązywania różnorodnych i bardzo interesujących, także z praktycznego punktu widzenia, problemów z wykorzystaniem różnych działów matematyki. Jest pasjonatem obszaru wiążącego się z jego pracą zawodową. Mowa tutaj o analizie danych z wykorzystaniem metod statystycznych i uczenia maszynowego oraz jej zastosowania w kontekście zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją. Jako Data Scientist pracował przy wielu projektach komercyjnych na danych rzeczywistych z różnych gałęzi przemysłu. Mając na uwadze zawodową przyszłość studentów, stara się z nimi dzielić swoim doświadczeniem i pasją podczas zajęć dydaktycznych, a także poza nimi. Jego zdaniem atmosfera życzliwości i otwartości na zajęciach stwarza najlepsze warunki do zdobywania wiedzy, sprzyja dyskusji, jest podłożem do współpracy i wpływa pozytywnie na motywację studentów. Prywatnie jest fanem sportowego trybu życia. Entuzjasta bliskich i dalszych podróży – najchętniej w polskie góry lub na europejskie wyspy. Interesuje się również grafiką komputerową.

mgr inż. Maciej Żołądek
Student Szkoły Doktorskiej AGH. Pracuje w Katedrze Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego na Wydziale Energetyki i Paliw. Zajmuje się głównie tematyką energii słonecznej i wiatrowej. Opiekun Koła Naukowego Eko-Energia, z którym realizuje m.in. projekt Windy – turbiny wiatrowej z dyfuzorem o zmiennej średnicy, a także liczne granty badawcze i konstrukcyjne. W pracy ze studentami zawsze otwarty na ich świeże pomysły, a jednocześnie zawsze gotowy pomóc we wdrożeniu sprawdzonych rozwiązań. Aktywnie wprowadza nowoczesne metody pracy zespołowej oraz zarządzania w taki sposób, aby w projektach, w których pracuje, osiągnąć optymalne rezultaty. Wraz ze studentami zdobył liczne granty rektorskie oraz finansowane przez zakłady przemysłowe. Pod jego opieką studenci zdobywają nagrody w prestiżowych konkursach (KoKoS, nagrody w konkursie „Najlepsze Koło Naukowe AGH”, Ekoinnowatorzy, nagrody konferencyjne). Indywidualny laureat grantów badawczych, takich jak: Diamentowy Grant czy Inkubator Innowacyjności. Autor ponad 30 prac naukowych i popularno-naukowych. Prywatnie – pasjonat nowych technologii: druku 3D, mikroelektroniki oraz programowania.

Stopka