Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Krakowskie uczelnie zacieśniają współpracę na rzecz cyberbezpieczeństwa

Kolorowa grafika ilustracyjna przedstawiająca graficzną ikonę kłódki na abstrakcyjnym cyfrowym tle.

źródło grafiki: Dreamstime

Krakowskie uczelnie zacieśniają współpracę na rzecz cyberbezpieczeństwa

Porozumienie o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa podpisały Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Nadrzędnym celem porozumienia jest stworzenie platformy współpracy i wymiany wiedzy w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych w regionie Małopolski, a także wzajemne wsparcie działań mających na celu ochronę danych, które gromadzone są na potrzeby rozwoju kapitału ludzkiego, przemysłu czy rolnictwa.

Współpraca obejmuje m.in. wspólną realizację szkoleń, warsztatów i kursów nakierowanych na rozwój umiejętności cyfrowych oraz budowę świadomości i odpowiedzialności społecznej w obszarze cyberbezpieczeństwa. 

Jednostki realizujące porozumienie, w tym Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH, będą także podejmować wspólne prace naukowo-badawcze w ramach krajowych i międzynarodowych konsorcjów projektowych mających na celu wsparcie budowy krajowego systemu cyberbezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego oraz realizację europejskiej strategii cyberbezpieczeństwa. Izabela Albrycht, Dyrektor Centrum wyjaśnia: 

Wspólnie jesteśmy w stanie pracować nad rozwojem zdolności technologicznych istotnych dla bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, infrastruktury prewencji, detekcji i reakcji na incydenty bezpieczeństwa oraz wymiany informacji o cyberincydentach. Zarówno w aktualnej sytuacji geopolitycznej, jak i w związku z kolejnymi wyzwaniami regulacyjnymi – w tym koniecznością implementacji tzw. dyrektywy NIS2 – potrzeba wzmacniania cyberbezpieczeństwa staje się coraz bardziej palącym wyzwaniem dla wszystkich instytucji, organizacji i firm, a porozumienie daje nam szerokie możliwości wykorzystania potencjału każdej z uczelni.

Istotnym wsparciem w tym obszarze może być członkostwo AGH w największym w Europie zrzeszeniu organizacji specjalizujących się w cyberbezpieczeństwie – European Cyber Security Organisation (ECSO) i aktywność uczelni na rzecz tworzenia silnych zespołów badawczych oraz projektowych w różnych dziedzinach i dyscyplinach powiązanych z cyberbezpieczeństwem oraz nowymi technologiami.

Zarządzane przez nas uczelnie są nie tylko ważnymi dla rozwoju polskiej i światowej nauki ośrodkami naukowo-badawczymi, ale też miejscami pracy zatrudniającymi tysiące osób. To jeszcze mocniej zobowiązuje nas do zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego – nie tylko w zakresie danych dotyczących działalności naukowej, ale też danych naszych pracowników i studentów. Uważam, że to ważny element budowania zaufania społecznego i niezwykle cieszy mnie fakt, że krakowskie uczelnie będą wspólnie pracować na rzecz poprawy i rozbudowy tego bezpieczeństwa – wyjaśnia Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

Politechnika Krakowska realizuje projekty naukowe, rozwojowe oraz wdrożeniowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym w zakresie cyberbezpieczeństwa szczególnie w ramach zespołu Computational Intelligence and Cybersecurity, działającego na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji PK.

Zajmuje się on m.in. zagadnieniami cyberbezpieczeństwa w chmurach i gridach obliczeniowych oraz kryptografii, w tym opracowywaniem inteligentnych metod do poprawy bezpieczeństwa w środowiskach o wysokiej wydajności, opartych na sztucznych sieciach neuronowych, algorytmach genetycznych i ewolucyjnych, algorytmach opartych na wielu agentach, teorii gier oraz technologii blockchain. Działania te są realizowane poprzez wykrywanie i aktywną ochronę zagrożeń bezpieczeństwa, modelowanie i rozpoznawanie ataków, budowanie nowatorskich schematów kryptograficznych oraz rozwiązań opartych na zdecentralizowanych sieciach i modelach – mówi dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK, dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK, który ze strony uczelni będzie koordynował współpracę w ramach porozumienia.

Uniwersytet Jagielloński posiada rozbudowaną i mocno rozproszoną infrastrukturę IT, dlatego zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa cyfrowego sieci, systemów oraz danych wytwarzanych i użytkowanych przez pracowników oraz studentów jest kluczowe. Udział w projekcie krakowskich uczelni pozwoli Uniwersytetowi w osiągnięciu tego celu. Istotnym elementem podpisanego porozumienia jest, oprócz wzajemnego wsparcia na rzecz wzmacniania i rozwoju zdolności oraz kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa, udział we wspólnych pracach naukowo-badawczych – wyjaśnia prof. Adam Roman, pełnomocnik Rektora UJ ds. cyberbezpieczeństwa.

***

Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH, pierwsza tego typu jednostka w Polsce, prowadzi działalność ekspercką i edukacyjną, a także prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie technologii dla cyberbezpieczeństwa. Celem jednostki jest zapewnienie innowacyjnych rozwiązań i usług w celu wzmocnienia rozwoju zdolności niezbędnych dla krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz budowania cyberodporności kraju i regionu. Centrum prowadzi współpracę regionalną, krajową i międzynarodową w szeroko rozumianym obszarze cyberbezpieczeństwa. Zespół Centrum stanowią naukowcy AGH oraz zewnętrzni eksperci.

Stopka