Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Granty Rektora przyznane. Ponad 1,5 mln zł na projekty kół naukowych

Na zdjęciu grupa młodych ludzi (studentek i studentów) stoją obok siebie w luźnych pozach, uśmiechają się. Pośrodku student siedzi na czarnym pufie z literą "G", trzyma na kolanach dwa pufy w kolorze zielonym i czerwonym z literkami "A" i "H". Zdjęcie wykonane w jednym z budynków AGH.

for. archiwum AGH

Granty Rektora przyznane. Ponad 1,5 mln zł na projekty kół naukowych

Tegoroczna edycja konkursu Grant Rektora została rozstrzygnięta. Ponad setka ambitnych, wizjonerskich projektów Studenckich Kół Naukowych AGH otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 1 538 752,22 zł.

Dziewięć projektów uznano za strategiczne, czyli takie, których efekty będą widoczne w długim horyzoncie czasowym, rokujące gwarantowany sukces naukowy czy konstrukcyjny i tym samym promujące uczelnię. Są to:

 • Projekt i wykonanie nowego zespołu napędowego, modernizacja systemu kontroli lotu oraz zwiększenie zasięgu wyścigowej łodzi solarnej Celka (AGH Solar Boat),
 • Budowa pojazdu elektrycznego z napędem 4x4 i udział w zawodach (KN KINEMATICS),
 • E-Moto AGH Smart Systems – Modernizacja Motocykli do nowych standardów zawodów (KN Spectrum),
 • Stworzenie modułów badawczych do analizy składu powierzchni planet, usprawnienie konstrukcji łazika Kalman, uczestnictwo w zawodach University Rover Challenge 2024 oraz organizacja konferencji kosmicznej (AGH Space Systems),
 • Energooszczędny przenośnik kubełkowy o zmiennej geometrii trasy przeznaczony do transportu regolitu księżycowego (SpaceTeam AGH),
 • Implementacja i zastosowanie algorytmów uczenia ze wzmocnieniem oraz systemu motion capture do sterowania dronem wyścigowym (AGH Drone Engineering),
 • Rozwój prac nad modularnością wielozadaniowego bezzałogowego statku powietrznego (AGH Solar Plane),
 • E-Moto AGH – projekt i konstrukcja motocykla wyścigowego startującego w zawodach MotoStudent VIII Edition (KN Mechaników),
 • Projekt i konstrukcja modułowego robota podwodnego oraz udział w zawodach MATE ROV Competition (AGH Marines).

Wyobraźnia i pomysły studentów oraz studentek AGH działających w kołach naukowych są imponujące. Poniżej prezentujemy kilka wybranych projektów.

KN Hefajstos planuje wytworzenie w warunkach laboratoryjnych prototypowych elementów biżuterii z bimetalowych odpadów produkcyjnych zawierających m.in. tytan, powstałych w procesie łączenia wybuchowego. Projekt obejmuje m.in. analizę potencjalnego zastosowania tych materiałów do produkcji biżuterii, przygotowanie schematów i wykonanie testów związanych z procesami umożliwiającymi barwienie materiałów stalowych i tytanowych za pomocą powłok tlenkowych i anodowych, wykonanie prototypowych elementów biżuterii z odpadów produkcyjnych powstałych w procesie łączenia wybuchowego materiałów. Projekty oraz modele przestrzenne biżuterii zostaną wykonane we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
tytuł projektu: Przetwarzanie bimetalowych odpadów produkcyjnych z uwzględnieniem kształtowania plastycznego i anodowania stopów tytanu
opiekun koła: dr inż. Łukasz Lisiecki, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

AGH Medical Technology (AGH Techmed) stworzy interaktywny tułów robota zdolnego do interakcji z otoczeniem w oparciu o zadane komendy sterujące. Dzięki interdyscyplinarności projektu studenci i studentki będą mieć kontakt z różnymi dyscyplinami naukowymi: biomechaniką, uczeniem maszynowym, elektroniką czy technologiami informatycznymi. Humanoidalna maszyna będzie doskonalona przez kolejne roczniki studentów. Jednym z celów projektu jest testowanie praktycznego zastosowania konstrukcji w takich obszarach opieki zdrowotnej jak interakcje z pacjentami czy asystą personelu medycznego. Robot w przyszłości zostanie zaprezentowany w wybranych szpitalach, np. w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
tytuł projektu: Budowa prototypu torsu robota humanoidalnego z wykorzystaniem technologii druku 3D do celów edukacyjnych i naukowych
opiekun koła: dr hab. inż. Piotr Kijanka, prof. AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

KN Biometr skonstruuje prototyp urządzenia wspomagającego rehabilitację na zasadzie biofeedbacku EMG. Otrzymana w ten sposób technologia możliwa będzie do zastosowania np. w wypadku osób pozbawionych fragmentów kończyn górnych jako trenażer przygotowujący do korzystania z protez mioelektrycznych. Będzie pomagać w rozwijaniu sprawności grup mięśniowych koniecznych do sterowania lub jako system przyspieszający rehabilitację. Dodatkowym efektem projektu będzie stworzenie metody automatycznego opisywania ruchów dłoni na potrzeby stosowania uczenia głębokiego w zakresie klasyfikacji oraz regresji stanu ugięcia palców.
tytuł projektu: Opracowanie metody wspomagającej rehabilitację kończyn górnych z wykorzystaniem sygnałów elektromiograficznych i uczenia głębokiego
opiekunowie koła: dr hab. inż. Andrzej Skalski, prof. AGH i dr inż. Daria Hemmerling, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

KN Metaloznawców za swój cel obrało dobór, wytworzenie, a następnie zbadanie własności materiałów, które mogą być wykorzystane do produkcji wierteł pracujących w ekstremalnych warunkach na Marsie. Efektem projektu będzie komplet badań pozwalający stwierdzić czy dobrane materiały spełniają założone właściwości. Jeśli tak, można będzie podjąć decyzję o kontynuacji i zaprojektowaniu procesu wytworzenia wiertła. Projekt obejmuje badania nad próbkami wykonanymi z proszków ceramicznych z dodatkiem diamentu. Materiały zostaną poddane procesowi prasowania na gorąco, a następnie szczegółowym badaniom własności. Studenci i studentki chcą zrozumieć, jak te unikatowe materiały mogą zachować się w warunkach marsjańskich oraz jakie może być ich potencjalne zastosowanie w przyszłych misjach kosmicznych.
tytuł projektu: Narzędzia galaktyki: dobór materiałów do produkcji wierteł używanych w warunkach marsjańskich
opiekunka koła: dr inż. Dorota Tyrała, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Celem KN Bio-logika jest uzyskanie chitozanu z produktów odpadowych i/lub występujących w Polsce pospolitych owadów. Studenci i studentki wykorzystają go wraz z biowęglem i karbonizatem do wytworzenia opatrunków, a także syntezy adsorpcyjnych membran ultrafiltrujących, które posiadają zdolność usuwania anionowych form metali ciężkich z wód. Po pozytywnym przejściu badań laboratoryjnych możliwe będzie zastosowanie membran do filtracji próbek rzeczywistych np. ścieków przemysłowych lub badań dotyczących odzysku zaadsorbowanych metali. Ważnym aspektem projektu jest również porównanie parametrów i właściwości sorbentów bazujących na karbonizatach i węglach modyfikowanych chitozanem pochodzenia naturalnego i komercyjnego.
tytuł projektu: Chitozan pochodzący z naturalnych źródeł – modyfikator biowęgla i karbonizatu z opon samochodowych jako membrana do sorpcji jonów metali ciężkich z roztworów wodnych oraz projekt folii opatrunkowej bazującej na bioodpadach
opiekun koła: dr inż. Grzegorz Stefan Jodłowski, Wydział Energetyki i Paliw

Studenci i studentki z SKN Fizyków „Bozon” chcą pozyskać sprzęt, a następnie przeprowadzić szereg obserwacji i na tej podstawie sklasyfikować zjawiska kosmicznych eksplozji, czyli supernowych. W trakcie takich wybuchów tworzą się ciężkie pierwiastki, które są niezbędne do powstania złożonych form życia. Po odkryciu supernowej, dzięki zaawansowanej aparaturze do spektrografii, naukowcy są w stanie określić, jaka gwiazda wybuchła oraz jakie pierwiastki z niej powstały. Pozwala to na dokładniejsze poznanie rozwoju wszechświata oraz zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za tworzenie się życia. Odkrycia supernowych nie zawsze idą jednak w parze z ich klasyfikacją, dlatego członkinie i członkowie SKNF Bozon zainteresowali się tematem, a wyniki swoich prac zamierzają raportować międzynarodowym organizacjom.
tytuł projektu: Pozyskanie aparatury niezbędnej do klasyfikacji supernowych
opiekunka koła: dr Beata Ostachowicz, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

AGH Rapid Prototyping urealni pomysł wprowadzenia do druku 3D produktów spożywczych i zaadaptuje do tego celu… czekoladę, która ma niską temperaturę topnienia (niższą niż powszechnie wykorzystywane materiały) i w porównaniu z innymi surowcami ma znacząco mniejszy negatywny wpływ na środowisko. Użycie czekolady rozszerzy możliwość zastosowania druku 3D w przemyśle cukierniczym, ale także innych branżach poszukujących materiałów o niskich temperaturach topnienia, jak przemysł odlewniczy, czy jubilerski. Wiedza uzyskana w projekcie pozwoli na konstrukcję głowicy drukarki 3D zdolnej do druku z ogólnodostępnej czekolady.
tytuł projektu: Zbadanie możliwości druku 3D z wykorzystaniem niskotopliwych materiałów ze szczególnym uwzględnieniem komercyjnie dostępnej czekolady
opiekunowie koła: dr hab. inż. Adam Martowicz, prof. AGH, mgr inż. Jakub Bryła, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

KN Transpeed AGH zaprojektuje pracującą w technologii przyrostowej drukarkę 3D, która będzie mogła pracować ze specjalnie zaprojektowanym w ramach projektu biotuszem. Biotusz będzie bazował na hydrożelu stworzonym z naturalnych polimerów, opierając się na jego połączeniu z odpowiednimi, żywymi kulturami bakterii. Projekt obejmie proces doskonalenia parametrów biotuszu poprzez przeprowadzenie serii doświadczeń służących optymalizacji właściwości reologicznych, co powoli na uzyskanie jak najlepszych warunków do wzrostu i namnażania się bakterii.
tytuł projektu: BioPrintLife. Budowa biodrukarki do badania żywotności i interakcji bakterii z lekami (antybiotykami) w różnych rodzajach hydrożeli (tuszy)
opiekunowie koła: dr hab. inż. Marek Karkula, prof. AGH, dr inż. Rafał Rumin, Wydział Zarządzania

KNGK Geoinformatyka planuje wykonanie pełnego skaningu laserowego obiektu turystycznego stanowiącego część zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach (obiekt znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO). W wyniku prac powstanie wizualizacji 3D udostępniona do celów turystycznych. Projekt będzie stanowił przykład zastosowania naziemnego skaningu laserowego do rozwoju nowoczesnej, wirtualnej turystyki.
tytuł projektu: Wizualizacje przyszłości – grant dla wirtualnej trójwymiarowej turystyki
opiekunowie koła: dr inż. Paulina Lewińska, dr inż. Stanisław Szombara, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

KN Ceramika Artystyczna przygotuje osiem unikatowych, ceramicznych hoteli dla owadów. Pomogą one nie tylko zwiększyć poziom atrakcyjności wizualnej tego typu obiektów, jakimi są domki dla owadów, ale także, poprzez odpowiednią konstrukcję, podnieść poziom bioróżnorodności w grupie tych pożytecznych zwierząt, głównie w aspekcie zwiększenia poziomu zapylania roślin.
tytuł projektu: Ceramiczne Hotele dla krakowskich zapylaczy
opiekunowie koła: prof. dr hab. inż. Janusz Partyka, dr inż. Katarzyna Pasiut, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

KN Sigma stworzy model zastosowania przemysłowych czujników wilgotności gruntu do wczesnego ostrzegania przed osuwiskiem. System ten będzie się opierać na zbieraniu i analizowaniu danych z czujników w czasie rzeczywistym oraz wysyłaniu sygnałów o możliwym uaktywnieniu się osuwiska w związku z przekroczeniem granicznego poziomu wilgotności gruntu.
tytuł projektu: Model wczesnego ostrzegania osuwiskowego przy zastosowaniu czujników wilgotności gruntu
opiekun koła: dr inż. Robert Kaczmarczyk, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

KN Ekospirit przygotuje stanowisko badawcze do badań wychwytywania CO2 przez odpady mineralne, a następnie dokona oceny stopnia możliwości wychwytywania dwutlenku węgla przez różnego typu odpady wydobywcze. Na tej podstawie stworzy koncepcję powstawania nowych produktów, które wiążą w sobie ten jeden z najgroźniejszych gazów cieplarnianych, do szerokiego wykorzystania w przemyśle i nie tylko.
tytuł projektu: Stanowisko do badań wychwytywania CO2 przez odpad
opiekunowie koła: dr inż. Małgorzata Śliwka, dr inż. Waldemar Kępys, dr inż. Rafał Łuczak, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Lista wszystkich projektów podstawowych

Skierowany do Studenckich Kół Naukowych AGH konkurs Grant Rektora ma na celu wspieranie studentów i studentek w rozwoju praktycznej wiedzy, kompetencji i umiejętności oraz podnoszenie ich kwalifikacji poprzez zaangażowanie w opracowywanie rozwiązań twórczych, prac perspektywicznych, koncepcji i projektów o charakterze naukowym.

Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 111 wniosków. Studenckie Koła Naukowe AGH wnioskowały w nich o łączną kwotę 3 476 576,77 zł.

W pracach komisji konkursowej uczestniczyli: Prorektor ds. Studenckich AGH prof. Rafał Dańko (przewodniczący komisji); pełnomocnicy Rektora ds. Kół Naukowych: dr inż. Joanna Augustyn-Nadzieja, dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH, dr inż. Paweł Janowski; przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH: Anna Rypel, Kamila Kochan, Anna Materka; dyrektorka Centrum Spraw Studenckich Karolina Sochacka.

Wnioski konkursowe rozpatrywane były w dwóch kategoriach:

 • grant konstrukcyjny – na projekty inżynierskie (np. konstrukcje, stanowiska badawcze/laboratoryjne etc.),
 • grant badawczy – na projekty o charakterze naukowo-badawczym.

W ocenie wniosków ważne było czy projekt jest zgodny z przynajmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizacją i/lub programami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przynajmniej jedną Regionalną Inteligentną Specjalizacją dla Małopolski i/lub programami Kultura i Dziedzictwo Województwa Małopolskiego, czy należy przynajmniej do jednego Priorytetowego Obszaru Badawczego realizowanego w AGH. Pod uwagę brano także szansę na publikację naukową i/lub komercjalizację oraz potencjał promocyjny.

Stopka