Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Finansowe wsparcie programów kształcenia na potrzeby przemysłu

Kolorowa grafika ilustracyjna przedstawiająca strzałkę kompasu skierowaną na słowo "solutions", umieszczone pomiędzy słowami „problem”.

Finansowe wsparcie programów kształcenia na potrzeby przemysłu

Blisko 12 mln zł z programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego popłynie do AGH na rozwój i modyfikację programów kształcenia dla kluczowych branż krajowego przemysłu. Projekt o nazwie „KOMpetencje, PASja – Akademia nowoczesnych profesjonalistów AGH (KOMPAS AGH)” będzie realizowany od stycznia tego roku do października 2028 r.

Wśród zaplanowanych przez uczelnię zadań najważniejsze to:

  • utworzenie czterech nowych kierunków studiów II stopnia kształcących na potrzeby branży transportowej i energetycznej,
  • modyfikację 11 kierunków kształcenia związanych z transportem, OZE, przemysłem lotniczym, energetyką, rolnictwem i przemysłem spożywczym,
  • kompleksowe wsparcie studentów (tj. dodatkowe szkolenia, w tym realizowane przy udziale pracodawców, staże zawodowe, wyjazdy studyjne do wiodących ośrodków branżowych) ukierunkowane na zdobycie kompetencji i kwalifikacji związanych z kierunkiem kształcenia i potrzebami branż określonych jako kluczowe i wpływające na rozwój gospodarki,
  • wsparcie studentów w uzupełnieniu wiedzy i luk kompetencyjnych poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównawczych,
  • wsparcie kadry przez szkolenia oraz wyjazdy studyjne podnoszące wiedzę, kwalifikacje i kompetencje w obszarze dydaktyki, cyfryzacji, zielonej transformacji, projektowania uniwersalnego, obszarów merytorycznych związanych z realizowanym procesem dydaktycznym.

W projekcie KOMPAS AGH wezmą udział wydziały: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska; Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska; Odlewnictwa; Metali Nieżelaznych; Energetyki i Paliw; Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Całkowita wartość projektu wynosi 12 235 987,50 zł, a kwota dofinansowania z FERS to 11 865 987,50 zł. Wniosek o dofinansowanie przygotowało Centrum Obsługi Projektów AGH we współpracy z wybranymi wydziałami uczelni.

W konkursie „Kształcenie na potrzeby branż kluczowych” (nabór nr FERS.01.05-IP.08-001/23, Działanie 01.05 „Umiejętności w szkolnictwie wyższym” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027), który organizowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dofinansowanie otrzyma 23 wnioskodawców. Przyznane szkołom wyższym środki pomogą im w dostosowaniu oferty kształcenia do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji. Dotyczy to kierunków studiów związanych z kluczowymi branżami, takimi jak: energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł lotniczo-kosmiczny, transport.

Szczegółowe informacje

Stopka