Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Awans AGH w rankingu CWUR

Awans AGH w rankingu CWUR

W najnowszej edycji (2022–2023) zestawienia The Center for World University Rankings (CWUR) AGH zajęła pierwsze miejsce wśród polskich uczelni technicznych i trzecie wśród sklasyfikowanych polskich uczelni.

Od 2017 r. AGH awansowała w rankingu CWUR o ponad 260 pozycji:

  • 2017 r. miejsce 857
  • 2018 r. miejsce 633
  • 2019 r. miejsce 673
  • 2020 r. miejsce 624
  • 2021 r. miejsce 606
  • 2022 r. miejsce 590


Szczegółowe wyniki rankingu 

W CWUR co roku klasyfikowanych jest 2000 najlepszych uczelni z całego świata. W tegorocznym zestawieniu pierwsza trójka to uniwersytety z USA (Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University).

Metodologia:
1. jakość kształcenia (edukacja), mierzona liczbą absolwentów uczelni, którzy zdobyli główne wyróżnienia akademickie w porównaniu z wielkością uczelni (25%);
2. zatrudnienie absolwentów, mierzone liczbą absolwentów uczelni, którzy zajęli najwyższe stanowiska kierownicze w największych firmach na świecie w porównaniu z wielkością uczelni (25%);
3. kadra, mierzona liczbą pracowników uczelni, którzy zdobyli główne wyróżnienia akademickie (10%);
4. badania naukowe:

  • dorobek naukowy mierzony całkowitą liczbą artykułów naukowych (10%),
  • publikacje wysokiej jakości, mierzone liczbą artykułów naukowych ukazujących się w czasopismach najwyższej klasy (10%),
  • wpływ, mierzony liczbą artykułów naukowych ukazujących się w czasopismach o dużym znaczeniu (10%),
  • cytowania, mierzone liczbą wysoko cytowanych artykułów naukowych (10%).

Stopka