Przejdź do treści Przejdź do stopki
Wydarzenia w AGH

Wydarzenia w AGH

Rok 2023 obchodzimy jako Rok Mikołaja Kopernika. Data ta związana jest 550. rocznicą urodzin i 480. rocznicą śmierci tej wybitnej postaci. Wyjątkowym wydarzeniem będzie organizowany z tej okazji w Toruniu, Krakowie i Olsztynie Światowy Kongres Kopernikański. Jego część krakowska odbędzie się w dniach 24–26 maja w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Krupnicza 33).

Głównym celem Światowego Kongres Kopernikańskiego jest przedstawienie stanu badań nad życiem i działalnością wybitnego uczonego i astronoma, a także jego wpływem na rozwój nauki, kultury i sztuki. Kongres ma formułę „kroczącą”: jego inauguracja odbyła się 19 lutego w Toruniu, kolejne obrady odbywać się będą w Krakowie (24–26 maja) i Olsztynie (21–24 czerwca), by we wrześniu powrócić ponownie do Torunia.

Krakowska część kongresu podzielona została na dwie części – filozoficzną pt. Dziedzictwo kopernikańskie oraz ekonomiczną, zatytułowaną Wokół pieniądza.

Pierwsza część składała się z trzech paneli:

 • Wpływ Kopernika: o ewolucji obrazów świata
  panel poświęcony wpływowi rewolucji kopernikańskiej na naukowy i potoczny obraz świata oraz dynamice przekształceń tych obrazów
  w tym panelu wezmą udział filozofowie, historycy, antropologowie, teolodzy oraz literaturoznawcy
 • Rewolucje w nauce
  panel poświęcony naturze rewolucji kopernikańskiej w nauce i, szerzej, wszelkim rewolucjom naukowym
  w tym panelu udział wezmą filozofowie, naukoznawcy, historycy nauki i psychologowie
  Uczestnikiem sesji plenarnej Rewolucja i kryzys w nauce: nauka płynąca z przeszłości i spojrzenie w przyszłość w tym panelu będzie prof. Andrzej Jajszczyk z AGH.
 • Zasada antropiczna
  panel poświęcony zasadzie antropicznej, po raz pierwszy sformułowanej podczas kongresu kopernikańskiego w 1973 r.
  w tym panelu wezmą udział filozofowie, kosmologowie i matematycy

Punktem wyjścia dla sekcji drugiej, ekonomicznej będzie przypomnienie traktatu Mikołaja Kopernika Monetae cudendae ratio, poświęconego wartości pieniądza oraz reformie monetarnej. Ten historyczny wstęp będzie stanowić asumpt dla dyskusji dotyczącej teraźniejszości i przyszłości polityki monetarnej, toczonej między wybitnymi uczonymi, ekonomistami-praktykami i przedstawicielami najważniejszych instytucji finansowych.

Udział w Światowym Kongresie Kopernikańskim jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja.

Szczegółowe informacje o kongresie

***

Jednym z partnerów Roku Mikołaja Kopernika w Krakowie jest AGH reprezentowana przez Centrum Technologii Kosmicznych, które w ramach obchodów organizuje m.in. 6. Konferencję Zasobów Kosmicznych KGK Space Resources Conference czy SpaceDay AGH.

Rok Mikołaja Kopernika w Krakowie

Stopka