Przejdź do treści Przejdź do stopki
Wydarzenia w AGH

Wydarzenia w AGH

W dniach 18–19 maja 2023 r. w AGH (bud. A-0, sala 213) odbędzie się konferencja „Science for Society – Nauka dla Społeczeństwa”.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Nauka dla społeczeństwa – system komunikacji podmiotów naukowych i gospodarczych Science4Society finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Głównym celem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej platformy internetowej Science4Society, która ma ułatwić współpracę i komunikację pomiędzy sferą nauki, gospodarką a społeczeństwem oraz promować i upowszechniać innowacyjne rozwiązania, wynalazki czy technologie realizowane w polskich jednostkach naukowych, instytutach badawczych i przedsiębiorstwach. Projekt umożliwi zwiększenie efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wsparcie innowacyjności oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką.

Informacje o projekcie

Konferencja „Science for Society – Nauka dla Społeczeństwa” ma na celu zaprezentowanie możliwości systemu Science4Society oraz zachęcenie do udziału w projekcie uczelni wyższych, przemysł, instytuty badawcze.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele przedsiębiorców, sektora szkolnictwa wyższego, organizacji badawczych, centrów transferu technologii, Sieci Badawczej Łukasiewicz i spółek celowych należących do organizacji badawczych, a także wszyscy inni uczestnicy zainteresowani podejmowaną tematyką.

Informacje o konferencji

Stopka