Przejdź do treści Przejdź do stopki
Wydarzenia w AGH

Wydarzenia w AGH

Jubileuszowa 60. Hutnicza Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH, podczas której studenci i studentki zaprezentują swój dorobek naukowy, odbędzie się 11 maja 2023 r.

Otwarcie konferencji nastąpi w Auli AGH (bud. A-0) o godz. 8.30. Następnie obrady w poszczególnych sekcjach tematycznych (godz. 10.00–14.30) przeniosą się do innych sal na kampusie AGH. Uroczyste zamknięcie konferencji w poszczególnych sekcjach zaplanowano na godz. 15.00.

Sekcje tematyczne: 
I. Aeronautyki i Technologii Kosmicznych / Aeronautics and Space Systems,
II. Akustyki, Biomechaniki, Bioinżynierii i Ergonomii / Acoustics, Biomechanics, Bioengineering and Ergonomics,
III. Elektrotechniki, elektroenergetyki, elektroniki / electrical engineering, electrical power engineering, electronics,
IV. Automatyki i Robotyki / Automatics and Robotics,
V. Energetyki, Techniki Cieplnej i Elektromobilności / Energy and Heat Engineering and E-mobility,
VI. Informatyka / Computer Science, 
VII. Informatyka Stosowana / Applied Computer Science,
VIII. Inżynierii Materiałowej / Material Engineering,
IX. Inżynierii Metali / Metal Engineering,
X. Inżynierii Spajania / Welding Engineering,
XI. Mechaniki, Maszyn i Urządzeń Technologicznych / Machines and Technological Equipment,
XII. Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni / Physical Metallurgy and Surface Engineering,
XIII. Metalurgii, Odlewnictwa i Recyklingu / Metallurgy, Casting and Recycling,
XIV. Przeróbki Plastycznej Metali / Metal Forming,
XV. Telekomunikacji i Technologii Informacyjnych / Telecommunication and Information Technology.

Referaty inauguracyjne wygłoszą zaproszeni goście:

  • Agata Hajduga – założycielka fundacji Mentoring F2F Foundation i organizatorka wydarzenia Kobiety Rakiety,
  • Wojciech Koszuta – przedstawiciel firmy ArcelorMittal Poland.

Udziału w konferencji mogą wziąć nie tylko studentki i studenci działający w SKN-ach Obszaru Czerwonego, ale także z Obszarów Zielonego i Czarnego, jak również osoby studiujące poza AGH, działające w kołach naukowych innych uczelni technicznych zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

Autorzy wyróżnionych referatów będą mieć możliwość opublikowania swoich osiągnięć naukowych w specjalnym zeszycie Wydawnictwa Naukowego AGH zawierającym recenzowane publikacje naukowe.

Dzień po konferencji, tj. 12 maja br., w budynku B-4 na I piętrze odbędzie się sesja posterowa prezentowanych prac naukowych przygotowana przez studentów i studentki z kół naukowych Wydziału Inżynierii Matali i Informatyki Przemysłowej.

Szczegółowe informacje o konferencji

***

Studenckie Koła Naukowe AGH działają na uczelni od ponad 90 lat. Obecnie w AGH zarejestrowanych jest 144 kół, w tym najwięcej – aż 62 – w Obszarze Czerwonym (dawny Pion Hutniczy). W SKN-ach studenci i studentki mają możliwość zastosować w praktyce zdobytą wiedzę, rozwinąć swoje umiejętności konstrukcyjne oraz kompetencje miękkie, ponadto zdobywają doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych.

Stopka