Przejdź do treści Przejdź do stopki
Współpraca - aktualności

Współpraca - aktualności

Grupowe zdjęcie delegatów oraz gospodarzy (4 kobiety i 6 mężczyzn) wykonane na schodach w reprezentacyjnym holu na parterze budynku głównego AGH.

fot. Zbigniew Sulima

Wizyta delegacji z Dominikany

Na zaproszenie Rektora prof. Jerzego Lisa w AGH w dniach 6–13 maja 2023 r. gościła z rewizytą pięcioosobowa delegacja z Republiki Dominikany.

Zagraniczna delegacja, w gronie której znaleźli się przedstawiciele uczelni i urzędów państwowych, spotkała się z władzami AGH reprezentowanymi przez Rektora prof. Jerzego Lisa, Prorektora ds. Współpracy prof. Rafała Wiśniowskiego, Dyrektor Centrum Spraw Międzynarodowych mgr inż. Martę Foryś, Koordynatora Rektora ds. Współpracy z Karaibami oraz Australią i Oceanią dr. inż. Krzysztofa Brodę. Rozmawiano o dotychczasowej współpracy oraz możliwoścach jej rozszerzenia. Ze szczegółami goście zapoznali się podczas wizyt na wydziałach.

Na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, gdzie delegacja spotkała się Dziekanem prof. Jacek Matyszkiewicz oraz Prodziekanami, przedstawiono najważniejsze informacje na tent WGGiOŚ i pokazano najciekawsze laboratoria i wystawy.

Z kolei na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu wraz z Dziekanem prof. Mariuszem Łaciakiem i Prorektorem ds. Współpracy prof. Rafałem Wiśniowskim zebrani dyskutowali na temat możliwej współpracy, zwłaszcza w zakresie geotermii. W trakcie spotkania prof. Janusz Szpytko przedstawił aktualne możliwości współpracy i wymiany akademickiej w ramach UNESCO. Następnie goście zwiedzali wydziałowe laboratoria.

Wizyty wydziałowe zakończyły się na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, gdzie delegaci wraz z Dziekanem prof. Markiem Całą i Prodziekanem ds. Współpracy prof. Markiem Borowskim omawiali dotychczasowe wspólne przedsięwzięcia oraz plany na przyszłość. Goście zwiedzili także laboratoria VR, hydrologii i budownictwa. Na zakończenie wizyty na WILiGZ prof. Arkadiusz Kustra przedstawił gościom możliwość kształcenia na studiach drugiego stopnia w ramach projektu RAVEN.

Ponadto delegacja zapoznała się z infrastrukturą AGH i Miasteczka Studenckiego oraz możliwościami rozwijania zainteresowań przez społeczność uczelni. Goście obejrzeli występ Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”. Dwa wyjazdy techniczne umożliwiły gościom zaznajomienie się z budową geologiczną Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz Tatr.

Wszystkie przedstawione gościom propozycje współpracy zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem i poczyniono już pierwsze kroki w celu ich realizacji. Trwająca od 2013 r. współpraca naukowa z Dominikaną prowadzona w ramach programu Erasmus+ ma zatem szansę poszerzyć się o nowe obszary.

Stopka