Przejdź do treści Przejdź do stopki
Współpraca - aktualności

Współpraca - aktualności

Na zdjęciu, od lewej: Rektor AGH prof. Jerzy Lis oraz Rektor Politechniki Połtawskiej prof. Wołodymir Onyszczenko. Każdy z nich trzyma w dłoni obwolutę (teczkę) z dokumentami. Zdjęcie wykonane w sali konferencyjnej.

fot. archiwum AGH

Studenci Politechniki Połtawskiej mogą podjąć studia w AGH

16 sierpnia 2022 r. AGH i Narodowy Uniwersytet Politechnika Połtawska im. Jurija Kondratiuka podpisały umowę dotyczącą możliwości studiowania w ramach programów podwójnego dyplomu i mobilności akademickiej.

Umowa dotyczy w szczególności studentów studiów II stopnia na kierunkach Inżynieria Naftowa i Gazownicza oraz Górnictwo na Politechnice Połtawskiej i określa zasady podejmowania oraz odbywania przez nich kształcenia w AGH w ramach stacjonarnych studiów II stopnia na kierunkach Inżynieria Naftowa i Gazownicza oraz Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe.

Umowę podpisali Rektor AGH prof. Jerzy Lis oraz Rektor Politechniki Połtawskiej prof. Wołodymir Onyszczenko.

Spotkanie władz rektorskich obu uczelni było także okazją do rozmów m.in. na temat wyznaczenia priorytetowych kierunków udzielania pomocy Ukrainie przez uczelnie wyższe w Polsce oraz realizacji polsko-ukraińskiego projektu „Centrum Młodzieży Studenckiej Ukrainy i Polski”.

W rozmowach uczestniczyli również Dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. AGH oraz koordynator ds. Współpracy z Ukrainą dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. AGH.

Stopka