Przejdź do treści Przejdź do stopki
Współpraca - aktualności

Współpraca - aktualności

Na zdjęciu sygnatariusze umowy. Zdjęcie wykonane w sali konferencyjnej.

fot. Zbigniew Sulima

Porozumienie AGH, KIGN i LPS

28 kwietnia 2023 r. Akademia Górniczo-Hutnicza, Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami (KIGN) i Logistic Planning Solutions sp. z o.o. (LPS) zawarły porozumienie w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy.

Współpraca będzie polegać w szczególności na wspólnym uczestnictwie w międzynarodowych projektach naukowych, realizowaniu projektów dydaktycznych w dziedzinie wzajemnych zainteresowań, wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia i programów kształcenia, oraz wspólnego organizowania sympozjów, seminariów i konferencji naukowych.

Porozumienie zostało podpisane przez Marka Urbana – Prezesa Zarządu KIGN, Jana Brożka – Prezesa Zarządu Logistic Planning Solution, Michała Milforta Miroszewskiego – Wiceprezesa Zarządu Logistic Planning Solution oraz prof. Rafała Wiśniowskiego – Prorektora ds. Współpracy AGH.

Koordynatorami porozumienia zostali dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH, Wydział Zarządzania (ze strony AGH), Marek Urban (ze strony KIGN) i Jan Brożek (ze strony Logistic Planning Solution).

***

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami jest największą polską organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców związanych z zarządzaniem nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, w tym ich związki oraz inne organizacje i jednostki organizacyjne o statusie przedsiębiorcy. Podstawowym zadaniem Izby jest ochrona interesów oraz podejmowanie wszelkich możliwych działań na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, w obszarach: organizacyjnym, szkoleniowym, technicznym, gospodarczym, ekonomicznym, ustrojowym i prawnym, w celu: tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej, kształtowania Państwa przyjaznego przedsiębiorcom, ochrony podstawowych praw i wolności przedsiębiorców. KIGN nadaje licencje i prowadzi Centralne Rejestry: Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Zarządców Nieruchomości, Managerów Najmu Nieruchomości, Zarządców Sądowych (Przymusowych), Kuratorów Spadków Nieobjętych, działając na obszarze całego kraju poprzez własne Delegatury oraz prowadząc szkolenia, kursy, studia dzienne oraz studia podyplomowe z zakresu szeroko rozumianej Gospodarki Nieruchomościami.

Zamierzeniem Logistic Planning Solutions jest wszechstronne doradztwo w procesie inwestycyjnym mające na celu minimalizację czasu realizacji oraz ograniczenie intensyfikacji kosztów przede wszystkim strategicznych (kluczowych) inwestycji w Polsce, w tym np. Centralnego Portu Komunikacyjnego, infrastruktury przesyłowej (gaz i energia elektryczna), infrastruktury kolejowej oraz drogowej. Dzięki współpracy z AGH LPS posiada bezpośredni dostęp do najnowszej wiedzy, technologii oraz światowych patentów wspomaganych profesorską kadrą naukową uniwersytetu, przez co dysponuje systemowymi rozwiązaniami problemów polskiego rynku zarządzania projektami. Firma korzysta z najnowszych rozwiązań systemowych do tej pory niestosowanych w Polsce, a wykorzystywanych przy realizacji wielkich światowych inwestycji (lotnisko, koleje dużych prędkości, autostrady, elektrownie, przesył energii, gazu i ropy naftowej, itp.). LPS oferuje najwyższej jakości usługi planistyczne w zakresie przygotowania projektu, administrowania (zarzadzania czasem) oraz analizy zdarzeń (zakłóceń i opóźnień).

Stopka