Przejdź do treści Przejdź do stopki
Współpraca - aktualności

Współpraca - aktualności

Grupowe zdjęcie uczestników Forum wykonane w sali obrad. Widoczne stoły, krzesła oraz ekran.

fot. archiwum AGH

Delegacja z AGH na Forum Rektorów Szkół Wyższych w Seulu

Prorektor ds. Współpracy AGH prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski oraz dr inż. Mikołaj Oettingen z Wydziału Energetyki i Paliw uczestniczyli w Forum Rektorów Szkół Wyższych krajów Grupy Wyszehradzkiej i Republiki Korei w Seulu.

Wydarzenie było poświęcone tematyce kształcenia kadr na potrzeby rozwoju energetyki jądrowej. Uczestnicy wymienili się opiniami i doświadczeniami związanymi z rozwojem zasobów ludzkich na rzecz energetyki jądrowej w krajach V4 i w Republice Korei.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele uczelni zagranicznych (Budapest University of Technology and Economics, Slovak University of Technology in Bratislava, Brno University of Technology, Czech Technical University in Prague, University of West Bohemia) oraz polskich. Oprócz AGH były to: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska. Strona koreańska była reprezentowana przez przedstawicieli administracji państwowej oraz szkolnictwa wyższego i nauki. Obecny był m.in. wiceminister ds. handlu, przemysłu i energii Cheon Youngghil.

Forum Rektorów Szkół Wyższych odbyło się 6 lipca 2023 r. Organizatorem wydarzenia była koreańska szkoła wyższa KINGS-Kepco International Nuclear Graduate School, z którą AGH posiada umowę bilateralną.

Stopka