Przejdź do treści Przejdź do stopki
Studenci - konkursy

Konkursy

Do 3 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do jubileuszowej 10. edycji ogólnopolskiego Konkursu Konstrukcji Studenckich „KoKoS”. Inicjatywa skierowana jest do studentów, którzy mogą pochwalić się indywidualnymi lub zespołowymi osiągnięciami w tworzeniu urządzeń mechanicznych. Na najlepszych czekają nagrody.

Do konkursu można zgłaszać projekty w następujących kategoriach:

  • Vehicle – dla pojazdów: samochodów, motocykli, rowerów, pojazdów gąsienicowych; pojazdów pływających oraz ich kombinacji;
  • Smart Robots – dla robotów, bez względu na ich funkcje;
  • Railway – to kategoria specjalna skierowana jest do innowatorów posiadających pomysły na usprawnienie kolei. Zgłoszenia do tej kategorii nie muszą stanowić działających prototypów urządzeń mechanicznych. Przyjmowane będą również zaawansowane projekty oraz koncepcje realnie wpływające na jakość infrastruktury czy komfortu podróży;
  • Water – dla konstrukcji związanych z wodą, obejmuje cały wachlarz możliwości jej wykorzystania: od paliwa po środek transportu;
  • Life Upgrade – dla konstrukcji, które przyczyniają się do ułatwienia codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych, a także posiadają zastosowanie w medycynie lub przemyśle farmaceutycznym;
  • Ecology – dla urządzeń korzystnie wpływających na środowisko, wykorzystujących np. nowoczesne rozwiązania odnawialnych źródeł energii lub ekologiczne paliwa;
  • Joker – kategoria stworzona z myślą o wszystkich nietuzinkowych konstrukcjach, których nie da się przypisać do pozostałych grup.

W konkursie mogą wziąć udział osoby kształcące się na studiach licencjackich, inżynierskich, uzupełniających magisterskich lub jednolitych magisterskich, które do 12 maja br. nie ukończą 26 roku życia.

„KoKoS” został stworzony, aby pomóc w komercjalizacji innowacyjnych studenckich konstrukcji i wynalazków. Celem inicjatywy jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej utalentowanych młodych konstruktorów/konstruktorek oraz propagowanie idei innowacyjności i wynalazczości wśród młodych ludzi. Udział w konkursie daje im możliwość skonfrontowania swoich prac z wymagającym światem biznesu oraz pozyskania przyszłych inwestorów, co może przyczynić się do dalszego rozwoju projektów i sukcesów na drodze zawodowej. Organizatorem jest Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Szczegółowe informacje, regulamin, formularz zgłoszeniowy

Stopka