Przejdź do treści Przejdź do stopki
Studenci - konkursy

Konkursy

Do 31 marca 2023 r. przyjmowane są zgłoszenia do IX edycji ogólnopolskiego Konkursu Konstrukcji Studenckich KoKoS. Inicjatywa skierowana jest do studentów-autorów (indywidualnie lub zespołowo) projektów konstruktorskich. Na zwycięzców czekają nagrody o wartości 30 tys. zł.

Do konkursu można zgłaszać prototypy urządzeń w następujących kategoriach:

  • Railway – projekty i koncepcje mogące wpłynąć na usprawnienie kolei, poprawić jakość infrastruktury czy komfort podróży;
  • Vehicle – wszelkie pojazdy lądowe, statki wodne i powietrzne oraz ich kombinacje;
  • Life upgrade – konstrukcje, które przyczyniają się do ułatwienia codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych, a także posiadają zastosowanie w medycynie lub przemyśle farmaceutycznym;
  • Ecology – prototypy urządzeń korzystnie wpływające na środowisko, wykorzystujące np. nowoczesne rozwiązania odnawialnych źródeł energii lub ekologiczne paliwa;
  • Smart robots – roboty bez względu na rodzaj;
  • Joker – konstrukcje nietypowe i trudne do sklasyfikowania;
  • Sky – wszelkiego rodzaju maszyny latające – od mniejszych, jak np. drony, po te dalekiego zasięgu, tj. samoloty i rakiety.

KoKoS to ogólnopolski projekt realizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, którego celem jest wyłonienie najbardziej utalentowanych konstruktorów spośród studentów polskich uczelni technicznych. Zamiarem organizatorów, chcących przeciwdziałać temu, by studenckie wynalazki nie lądowały w szufladach, jest to, aby zostały one zauważone i docenione przez świat biznesu oraz wsparte merytorycznie i finansowo. Udział w konkursie może pomóc w znalezieniu inwestorów, dzięki którym pomysł ma szansę na dalszą realizację.

Szczegółowe informacje, regulamin, formularz zgłoszeniowy

Stopka