Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – wydarzenia

Pracownicy – wydarzenia

Centrum e-Learningu AGH zaprasza na webinar pt. „Jak wspierać rozwój zawodowy dydaktyków w erze cyfrowej?”, który odbędzie się 28 listopada 2022 r. w godz. 10.00–11.30.

Kamila Gandecka z CeL AGH porozmawia z Edytą Brzychczy (Uczelniany Zespół Audytu Dydaktycznego), Piotrem Janusem (Centrum Karier), Joanną Jakóbczyk (Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami) oraz Agnieszka Chrząszcz (Centrum e-Learningu).

Wzrost obecności i znaczenia technologii informacyjno-komunikacyjnych jest ściśle związany z zagadnieniem rozwijania szczególnych umiejętności, które ułatwią każdemu z nas funkcjonowanie w społeczeństwie cyfrowym.

Kryzys pandemii ukazał, że umiejętności te – określane jako kompetencje cyfrowe – są niezbędne m.in. w dziedzinie edukacji, szczególnie w zakresie transformacji i aktualizowania procesu nauczania względem zachodzących zmian.

Tematy webinaru:

  • jak wspierać rozwój zawodowy kadry akademickiej w obszarze umiejętności cyfrowych w nauczaniu i uczeniu się,
  • jakie czynniki sprzyjają, a jakie blokują wdrażanie strategicznych zmian w zakresie doskonalenia cyfrowego dydaktyków,
  • czy i w jakim stopniu podejście oparte na współpracy umożliwi instytucjom szkolnictwa wyższego rozwój w erze cyfrowej.

Szczegółowe informacje, rejestracja

Stopka