Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – wydarzenia

Pracownicy – wydarzenia

W dniach 6–10 września 2022 r. w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja matematyczna IWOTA 2022 – International Workshop on Operator Theory and its Applications. Organizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Rolniczy w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Akademią Górniczo-Hutniczą.

W konferencji uczestniczyć będzie ponad 450 specjalistów analizy funkcjonalnej i teorii operatorów.

Wydarzenie obejmie zakresem tematycznym następujące działy teorii operatorów i pokrewnych dziedzin: teoria spektralna, równania różniczkowe i całkowe, analiza zespolona i analiza harmoniczna, teoria sterowania, fizyka matematyczna, analiza numeryczna, przetwarzanie sygnałów, kwantowa teoria informacji i obliczenia kwantowe.

W AGH odbędą się obrady kilku równoległych sesji tematycznych oraz otwarty wykład naukowy (7 września, godz. 18.15–19.15, bud. U-2).

Szczegółowe informacje

Stopka