09.09.2021

Zmarł prof. Kazimierz Przewłocki


Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. dr. hab. inż. Kazimierza Przewłockiego.

Profesor był absolwentem AGH – w 1955 r. ukończył Wydział Górniczy. W 1955 r. rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Fizyki Ogólnej Katedry Fizyki Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa AGH. W roku 1959 na podstawie pracy „Metody radiometryczne w poszukiwaniach soli potasowych” napisanej pod kierunkiem prof. Mariana Mięsowicza na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej uzyskał doktorat. W 1966 r. został doktorem habilitowanym, a w 1977 r. – profesorem nadzwyczajnym. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w roku 1988.

W latach 1976–1983 był zastępcą dyrektora, a następnie dyrektorem Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej AGH. W latach 1974–2000 kierował Zakładem Radiometrii Przemysłowej.

Był autorem ok. 100 publikacji, promotorem wielu prac doktorskich. Wkładał wiele serca i wysiłku w ciągłe podnoszenie poziomu nauczania fizyki w AGH. Jego wykładów słuchały tysiące studentów. Na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej pracują jego uczniowie.

W latach 1990–1995 przewodniczył Komisji Dyscyplinarnej AGH.

Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Rady ds. Atomistyki.

Za swoje zasługi otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Msza żałobna odprawiona zostanie 15 września br. w kościele przy ul. Ojcowskiej 1 w Bronowicach Wielkich.