11.12.2020

Nie żyje prof. Mirosław Bućko

Z ogromnym smutkiem informujemy, że odszedł prof. dr hab. inż. Mirosław Bućko, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Chemiczna, były kierownik Katedry Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych (2012–2020).


Prof. Mirosław Bućko urodził się 6 grudnia 1959 r. w Jeleniej Górze. Przez ponad 40 lat był związany z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki – najpierw jako student, a potem pracownik naukowo-dydaktyczny, przechodząc na WIMiC wszystkie szczeble kariery naukowej. Studia na kierunku Inżynieria Materiałowa ukończył w 1984 r. Stopień doktora uzyskał w 1993 r., a w 2009 – stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w roku 2019.

Prof. Mirosław Bućko specjalizował się w inżynierii materiałowej i technologii ceramiki. Opublikował w tym zakresie ponad 500 prac, z których 140 ukazało się w czasopismach o obiegu międzynarodowym, był współautorem kilkunastu patentów. Wypromował kilkudziesięciu dyplomantów, jednego doktora i opiekował się dziewięcioma kolejnymi doktorantami. Był współautorem podręczników akademickich, inicjował i opracowywał programy nowych przedmiotów na kierunkach Technologia Chemiczna i Inżynieria Materiałowa.

Prof. Mirosław Bućko od 2009 r. pełnił funkcję Sekretarza Zarządu Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, był organizatorem konferencji PTCer, a przede wszystkim międzynarodowych działań integrujących, takich jak: ECerS Topical Meeting on Reliability of Ceramics (2007), Polish-Slovak-Chinese Seminar on Ceramic (2017, 2018, 2019), Polish-Korean Workshop on Advanced Ceramics (2015, 2017, 2019). Wielokrotnie przewodniczył sesjom naukowym podczas European Ceramic Society Conferences (2003–2019). W 2019 r. przebywał w Chinach jako profesor wizytujący w Jingdezhen Ceramic Institute. Był redaktorem działowym kwartalnika „Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials” i członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych.

Profesor inicjował wiele wspólnych działań uczelni i przemysłu. Kierował licznymi projektami z zakresu inżynierii materiałowej, zarówno w zakresie badań podstawowych (przewodniki jonowe, multiferroiki), jak i wdrażania dokonań naukowych (m.in. technologii innowacyjnych konstrukcyjnych tworzyw cyrkoniowych, azotkowych oraz technologii proppantów ceramicznych) do praktyki przemysłowej.

Za swoją działalność badawczą i osiągnięcia naukowe Profesor był wielokrotnie (12 razy) nagradzany przez Rektora AGH. Jako jeden z nielicznych polskich naukowców został wyróżniony w 2015 r. prestiżowym tytułem European Ceramic Society Fellow. W tym samym roku Minister Edukacji Narodowej przyznał mu Medal Edukacji Narodowej.

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Uczelnia straciły wybitnego naukowca i nauczyciela, a także wspaniałego Kolegę, zawsze gotowego do pomocy oraz współpracy, i pasjonata inspirującego swoją postawą kolejne pokolenia społeczności akademickiej.   

Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego współczucia składają Rektor i Senat AGH.