Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – konkursy

Pracownicy – konkursy

Europejska Rada ds. Badań Naukowych prowadzi nabór wniosków w konkursie ERC Consolidator Grant 2023. Aplikacje można składać do 2 lutego 2023 r.

Konkurs skierowany jest do naukowców, którzy chcą umocnić swoją niezależność, tworząc zespół badawczy i kontynuując karierę w Europie. Mogą również aplikować naukowcy, którzy niedawno stworzyli niezależny, doskonały zespół badawczy i chcą go wzmocnić.

O ERC Consolidator Grant mogą ubiegać się naukowcy, którzy ukończyli studia doktoranckie 7–12 lat wcześniej, mający bardzo obiecujące osiągnięcia naukowe i doskonały projekt badawczy. W przypadku, gdy na dyplomie doktorskim nie widnieje data obrony doktoratu, wnioskodawca powinien przedstawić pisemne potwierdzenie daty z instytucji, w której otrzymał tytuł doktora. Zmiana ta upraszcza proces kwalifikowalności.

Aplikować mogą badacze w dowolnej dziedzinie nauki. Badania muszą być prowadzone w publicznej lub prywatnej organizacji badawczej (instytucji goszczącej). Może to być instytucja, w której wnioskodawca już pracuje lub jakakolwiek inna, zlokalizowana w jednym z państw członkowskich UE lub kraju stowarzyszonym.

Kwota Consolidator Grant może dochodzić do 2 mln euro i jest on przyznawany na okres 5 lat. W ściśle określonych przypadkach kwota grantu może zostać zwiększona o 1 mln euro.

Szczegółowe informacje w komisyjnym portalu Funding&Tender Opportunities.

Poradnik dla wnioskodawców

UWAGA
Data rejestracji w systemie eCOP: 27 stycznia 2023 r. (do godz. 24.00)

Link do systemu: e-cop.agh.edu.pl

Kontakt w Centrum Obsługi Projektów AGH: Aleksandra Wcisło (e-mail: awcislo(at)agh.edu.pl, tel. 33 82)

Stopka